Indirekt eljárás fejlesztése görgetett hordalékmozgás mérésére

Rövid leírás: 

A folyókban szállított hordalék mennyisége, a hordalékhozam meghatározó szerept játszik a folyómeder alakulásában, különösen, ha a durvább szemcsék alkotta görgetett hordalékról beszélünk. A görgetett hordalékhozam meghatározása mégis kihívás elé állítja a folyómérnököket, mert nincs általánosan elfogadott, igazolt mérési módszer a mérésre. A hagyományos, fizikai mintavételen alapuló eljárások nagy bizonytalanságot hordoznak magukban, amit az utóbbi években nemzetközi kutatások keretében közvetett, indirekt eljárásokkal próbálnak meg a kutatók kiegészíteni vagy akár helyettesíteni. Ebben a kutatásban akusztikus, optikai és/vagy nyomkövetős eljárásokat dolgozunk ki és tesztelünk laboratóriumi és terepi körülmények között a görgetett hordalék mennyiségének pontosabb meghatározására. 

A kutatás jól illeszkedik a témát gondozó tanszék folyami kutatási feladataiba, ennek megfelelően mérési eszközpark majdnem teljes mértékben biztosított, kismértékű fejlesztésekre lehet szükség. 

 

Related image

Javasolt képzés: 
BSc téma
MSc téma