Talajfizikai paramétereket tartalmazó adatbázis értékeinek igazolása helyszíni mérések segítségével, csapadék-lefolyás modellezés esetén

Rövid leírás: 

A csapadék-lefolyás modellezés kritikus pontja a szivárgási veszteség, illetve a lefolyás képző csapadék meghatározása. A beszivárgó vízmennyiség számítására számos módszer rendelkezésre áll a különböző csapadék-lefolyás modellekben. Ezek általában több olyan paramétert tartalmaznak, melyekről mérések útján előállított információval nem rendelkezünk. A közelmúltban vált elérhetővé egy olyan európai, talajfizikai paramétereket tartalmazó, raszteres adatbázis, mely mérésekre alapozott, interpolált értékeket tartalmaz. Az adatokbázisból kinyerhető értékek megfelelőségéről azonban viszonylag kevés információval rendelkezünk. A TDK munka célja, hogy helyszíni beszivárgás mérés révén képet kapjunk arról, nagyságrendileg megfelelő értékeket tartalmaz-e ez az adatbázis. A méréseket a Müntz-Lainé féle beszivárgás mérő készülék segítségével kellene a vizsgált vízgyűjtő több pontján, lehetőleg többször, más-más talajtelítettségi állapot esetén elvégezni. A dolgozat másik fontos eleme – a mért és az adatbázisból nyert adatok összehasonlítása mellett – a paraméterek felhasználása egy csapadék-lefolyás modell kalibrálásához.

Használandó szoftverek: HEC-HMS, Matlab/Excel, ArcGIS/QGIS

 

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma