Dr. Józsa János

Kutatási terület:

A sekély felszíni vizek hidrodinamikája: határfelületi folyamatok, szél keltette tavi víz- és üledékmozgás mérése és numerikus modellezése, hullámteres vízfolyások áramlási, elkeveredési és hordalékvándorlási folyamatainak mérése és modellezése, ártéri elöntések modellezése.

Publikációk:

MTMTScopusPublonsORCIDGoogleScholarResearchGateODTMicrosoft Academic Search