Görgetett hordalékmérési eljárások elemzése a magyarországi Felső-Dunán

Rövid leírás: 

A folyókban szállított hordalék mennyisége, a hordalékhozam meghatározó szerept játszik a folyómeder alakulásában, különösen, ha a durvább szemcsék alkotta görgetett hordalékról beszélünk. A görgetett hordalékhozam meghatározása mégis kihívás elé állítja a folyómérnököket, mert nincs általánosan elfogadott, igazolt mérési módszer a mérésre. A hagyományos, fizikai mintavételen alapuló eljárások nagy bizonytalanságot hordoznak magukban, amit az utóbbi években nemzetközi kutatások keretében közvetett, indirekt eljárásokkal próbálnak meg a kutatók kiegészíteni vagy akár helyettesíteni. ​A tanszéki folyami hordalékkutatásban akusztikus, optikai és nyomkövetős eljárásokat dolgozunk ki és tesztelünk laboratóriumi és terepi körülmények között a görgetett hordalék mennyiségének pontosabb meghatározására.

Jelen TDK dolgozat során egyrészt a magyarországi vízügyi gyakorlatban alkalmazott eljárások (pl. Károly-féle mintavevő), valamint a jelen kutatások tárgyát képző ultrahangos, indirekt eljárások tesztelésére kerül sor. A kutatómunka célja az eljárások bizonytalanságának feltárása, valamint ajánlás megfogalmazása az optimális mérési eljárást és adatkiértékelést illetően. Az adatok lehetőséget biztosítanak a felmért folyószakasz egyszerűsített morfodinamikai állapotjellemzésére is. A vizsgálatokhoz szükséges eszközpark majdnem teljes mértékben biztosított, kismértékű fejlesztésekre lehet szükség.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma