Folyamok szabályozásának sematizált morfodinamikai hatásvizsgálata

Rövid leírás: 

Folyamok természetes medergeometriája kedvezőtlen lehet egyes emberi tevékenység szempontjából. Így például, problémát jelent a hajózás számára az alacsony vízmélység egyes gázlós szakaszokon, ahol nem biztosított a hajók szükséges merülési mélysége kisvíz idején. Másik probléma a szűk hajózható mederszélesség, ami ugyancsak jelentős akadályt okozhat.

Hazánkban elsősorban a Dunán, de külföldön is számos folyam esetében is egy gyakran alkalmazott folyószabályozási beavatkozást jelent a sarkantyúk építése. A műtárgy a szelvényszélesség csökkentésével növeli a vízmélységét, illetve medereróziót vált ki. Így növelhető a hajók számára a vízmélység.

A dolgozat célja elsősorban a sarkantyúval történő beavatkozás hatására kialakuló jellemző morfodinamikai folyamatok vizsgálata. Az elemzéseket egy-egy sarkantyúzott, valós folyószakasz példáján keresztül végezzük el. A vizsgálat hazai, illetve külföldi irodalmi forrásokban fellelhető adatokon, illetve beavatkozási jelentéseken alapszik. A rendelkezésre álló adatok függvényében arra próbálunk választ adni, hogy az egyes beavatkozások hogyan és milyen mértékben változtathatják meg a meder geometriáját, áramlását és hordalékháztartását. Keressük a jellemző morfodinamikai paraméterek közötti kapcsolatokat, valamint kísérletet teszünk sematizált esetre kidolgozott egyensúlyi egyenletek igazolására. A validált összefüggések birtokában további hatásvizsgálatokra, illetve érzékenységvizsgálatokra kerül sor.

A vizsgálat segítségével célunk a beavatkozások egyensúlyi jellemző mederváltoztató hatásának feltárása.

 

A TDK téma illeszkedik a Kék Bolygó – Fontus ösztöndíjprogramba.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma