Folyószabályozási műtárgy okozta mederváltozás közelítése 1D modellezés segítségével

Rövid leírás: 

Folyamok természetes medergeometriája kedvezőtlen lehet egyes emberi tevékenység szempontjából. Így például, problémát jelent a hajózás számára az alacsony vízmélység egyes gázlós szakaszokon, ahol nem biztosított a hajók szükséges merülési mélysége kisvíz idején. Másik probléma a szűk hajózható mederszélesség, ami ugyancsak jelentős akadályt okozhat.

Hazánkban elsősorban a Dunán, de külföldön is számos folyam esetében is egy gyakran alkalmazott folyószabályozási beavatkozást jelent a sarkantyúk építése. A műtárgy a szelvényszélesség csökkentésével növeli a vízmélységét, illetve medereróziót vált ki. Így növelhető a hajók számára a vízmélység.

A sarkantyúk beépítésének jelentős hatása van az áramlásra, és azon keresztül a hordalékmozgásra és így végső soron az egyensúlyi medergeometriára is. Bármilyen beavatkozás esetében örökös kérdés, hogy az milyen új egyensúlyi medergeometriát és áramlási jellemzőket alakít ki? A dolgozat ezzel a kérdéssel foglalkozik.

Az áramlást leíró szabadfelszínű összefüggésekkel, valamint a hordalékháztartás számításba vételével egy olyan közelítő 1D modellt építünk fel, amivel nagy időléptékben számíthatóvá válik az egyensúlyi medergeometria jellemző paraméterei (pl. mederszélesség, vízmélység, esés, stb.). A vizsgálat lehetőséget ad beavatkozási változatok és morfodinamikai paraméterek érzékenységvizsgálatára, valamint sematizált beavatkozások által kiváltott mederváltozások elemzésére. A kutatási téma távlati célja a beavatkozások hatására kiváltott nagvízi vízszintváltozások vizsgálata is.

 

Elvárt kompetenciák: programozási készség (tetszőleges nyelven, de preferált a MATLAB, vagy Python)

A téma lehetőséget biztosít több szemeszternyi kutatómunkára.

A TDK téma illeszkedik a Kék Bolygó – Fontus ösztöndíjprogramba.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma