Hidak dinamikus tényezőinek pontosítása

Primary tabs

Nyilvántartási szám: 
13/29
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
joo.attila@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hidakat érő járműterhelés többlet igénybevételt okoz annak tartószerkezeti elemeiben, amit szabványos eljárás szerint statikus terheléssel és egy dinamikus tényezővel való felszorzással lehet figyelembe venni. A valós viselkedés meghatározására lehetőség van dinamikus próbaterheléseket végezni. Ilyen próbaterheléseket a Hidak és Szerkezetek Tanszék korábban nagyon sok hazai hídra elvégzett, azonban ezek az adatok nincsenek rendszerezve, illetve szisztematikusan kiértékelve. A próbaterhelések további problémája, hogy a szerkezetnek csak igen korlátozott számú pontjáról nyújt információkat, elsősorban azokról a pontokról, ahol nyúlásmérő bélyegeket helyeztek el. Ezen eredmények azonban felhasználhatók olyan időfüggő dinamikai vizsgálatokhoz, melyek segítségével átfogó képet kaphatunk a különböző hídtípusok egyes szerkezeti elemeit érintő dinamikus hatásokról. A dinamikus hatás pontosabb megismerésével pedig lehetővé válik a dinamikus tényezők pontosítása, és ezáltal gazdaságosabb hídszerkezetek tervezése.

A doktori munka célja hidak dinamikus tényezőinek pontosítása az alábbiak szerint. 1) Vasúti és közúti járművek, valamint különböző hídtípusok, mint együttes dinamikai rendszerek modellezése explicit dinamikus végeselemes eljárással. 2) Valós vasúti és közúti járművek dinamikai jellemzőinek meghatározása. 3) Különböző rezgésállapotú és útviszonyú (dilatáció magasságkülönbsége, egyenetlenség, magassági és vízszintes vonalvezetés) jármű-híd interakció vizsgálata időfüggő dinamikai vizsgálatok alapján, az eredmények statisztikai kiértékelése. 4) A Hidak és Szerkezetek Tanszéken végzett korábbi hídpróbaterhelések eredményeinek feldolgozása, hidak modellezése, a dinamikus analízis eredményeinek verifikálása a próbaterhelések eredményeivel. 5) A dinamikus tényező értelmezési módjainak áttekintése az újszerű, nagyszámú adatot tartalmazó, minden szerkezeti elemre és minden szerkezeti pontra kiterjedő adatbázisok alapján. 6) A dinamikus hatás okozta tönkremenetelek valószínűségének (valószínűség növekményének) meghatározása szilárdsági, stabilitási és fáradási tönkremenetelek esetén. 7) A dinamikus tényező meghatározása valószínűségelméleti alapon különböző hídtípusokra és azok szerkezeti elemeire.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Richard M. Barker, Jay A. Puckett - Design of Highway Bridges: An LRFD Approach, John Wiley & Sons, 2013.
 • LI Hong-yi. Dynamic Response of Highway Bridges Subjected to Heavy Vehicles [D]. PhD Dissertation, Tallahassee: The Florida State University, 2005.
 • Deng, L., Yu, Y., Zou, Q., and Cai, C.: State-of-the-Art Review of Dynamic Impact Factors of Highway Bridges, Journal of Bridge Engineering, 2014.
 • Pape, T., Kotze, R., Ngo, H., Pritchard, R., Roberts, W., Liu, T.: Dynamic bridge-vehicle interactions, Road and Transport Research, Volume 24, Issue 3, 44-56., September 2015
 • Györgyi J, Szabó G: Dynamic train-bridge interaction at an arc bridge in the case of a different model SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING XIV:(3-4) pp. 37-47. (2006)
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
 • JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
 • COMPUTERS & STRUCTURES
 • SÍNEK VILÁGA
 • MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK
 • PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • G Akbas, N B Chancellor, J M Ricles, R Sause, E Tahmasebi, A L Joó: Evaluation of Performance-Based Design Methodology for Steel Self-Centering Braced Frame In: Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012). Konferencia helye, ideje: Santiago, Chile, 2012.01.09-2012.01.11. Santiago: pp. 737-743. (Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012))
 • E Tahmasebi, N B Chancellor, J M Ricles, R Sause, G Akbas, A L Joó: Collapse Performance of Steel Self-Centering Braced Frame Systems In: Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012). Konferencia helye, ideje: Santiago, Chile, 2012.01.09-2012.01.11. Santiago: pp. 745-751. (Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012))
 • Dulácska Endre, Joó Attila, Kollár László: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra: az Eurocode alapján, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 353 p. (ISBN:978-963-05-8519-4)
 • Vigh László Gergely, Hortobágyi Zsolt, Pohl Ákos, Joó Attila: Vigh László Gergely (szerk.) Szerkezetek szeizmikus analízise számítógéppel: Példatár, Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2013. 172 p. (ISBN:978-963-9968-99-8)
 • Ádány S, Joó A L, Schafer B W: Buckling Mode Identification of Thin-Walled Members by using cFSM Base Functions, THIN-WALLED STRUCTURES 48:(10-11) pp. 806-817. (2010)
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Kenéz Ágnes (2017/2022/)
  Lendvai Anita (2014/2017/2020)
  Eid Nathalie (2019/2023/2024)
  Státusz: 
  elfogadott