SIMONA

A SIMONA az Európai Unió által társfinanszírozott Interreg Duna Transznacionális Program (DTP) keretében futó projekt. A SIMONA 17 teljes partnerrel (11 ERFA, 4 IPA és 2 ENI) és 12 társult partnerrel (ASP) rendelkezik, amely kiegyensúlyozottan és széleskörűen képviseli szinte az egész Duna-medence területét.

 

 

Az uniós jogszabályok (2013/39 / EU irányelv és korábbi változatai) előírják az üledékminőség monitoringját és trendelemzését annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok koncentrációja ne növekedjen jelentősen az üledékekben és / vagy az érintett biótában. Noha a Közös Duna Felmérések (Joint Danube Surveys; JDS 1 és 2) már több évvel ezelőtt megvizsgálta a Duna folyó üledékminőségét és megállapította, hogy a szennyezett üledékek jelenléte egy valós probléma a Duna-medencében, a DTP országok máig nem rendelkeznek elegendő intézményi kapacitással (információ, iránymutatások és módszerek) a  veszélyes anyagok trendértékeléséhez szükséges határokon átnyúló üledék-monitoring hálózattal. Az üledékek rendszeres monitoringja költséghatékony alternatívát kínál az EU Víz Keretirányelvében (VKI) felsorolt veszélyes anyagok hagyományos víz vizsgálatához képest. A felszíni vízfolyások üledékeinek hatékony és összehasonlítható mérésének és értékelésének felmerülő igényére a SIMONA projekt  úgy válaszol, hogy megalapozza az üledékminőségre vonatkozó Információs, Monitoring és Értékelési Rendszert a Duna-medence területére, amivel egyúttal elő is segíti a nemzetközi együttműködést a közös vízgazdálkodásban. A Rendszer az (1) üledék mintavétel, (2) laboratóriumi elemzés, (3) kiértékelési módszer és (4) a SIMONA-Tool (online IT alkalmazás) egységek integrált és operatív összetételéből áll és ilyen módon alkalmas VKI által előírt üledékminőség monitoring és kémiai állapotfelmérés végrehajtására. A SIMONA legfontosabb eredménye a Duna-medencében lévő víztestek állapotának hatékony, harmonizált és jólszervezett üledékminőség monitoringja lesz. A SIMONA keretében felkészített üledékminőség kezelésével  foglalkozó szakemberekkel együtt, a projekt az érdekelt felek között nemzetközi együttműködést alakít ki a veszélyes anyagok vízben, üledékekben és biótában történő  monitoringja céljából.

 

A projekt közvetlen eredménye az átlátható SIMONA üledékminőség monitoring módszer és eszköz, amely közép- és hosszútávon segíti elő a nemzetközi vízgazdálkodási együttműködést. A projekt a már régóta szükséges és időszerű válasz arra a sürgető igényre, hogy a Tagországoknak a felszíni vizek üledékminőségét értékelniük kell legkésőbb  a 2021-ben esedékes következő  Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben.

 

A legújabb információk a www.interreg-danube.eu/simona alatt találhatók.