Szakirányú továbbképzés

Hidroinformatika és vízgazdálkodás szakirányú továbbképzés 2022.

 

Levelező képzés a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékén

 

A képzés célja

A képzés felkészítést nyújt a vízgazdálkodásban és vízügyi tervezésben dolgozó szakemberek számára a modellezéssel, előrejelzéssel, adatkezeléssel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez és mindezek vízgazdálkodásban való integrált alkalmazásának elsajátításához. A tárgyak biztosítják a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, reprezentatív esettanulmányokon keresztül bemutatva a korszerű módszerek gyakorlati alkalmazását.

A képzés ajánlható a vízgazdálkodás területén dolgozó, hatásvizsgálatokat, tervezést és K+F tevékenységet végző, illetve ilyen jellegű munkákat szervező, terepi méréseket irányító szakemberek, középvezetők és vezetők számára.

A tanfolyam három féléven keresztül, félévenként 4 x 3 napra koncentrált kontaktórák keretében folyik. A harmadik félévben a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amelynek sikeres megvédése után oklevelet kapnak. A résztvevők automatikusan teljesítik a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési követelményeit.

 

A képzés indításának feltétele: A képzés min. 15 fő jelentkezése esetén indul. (irányszám: 20 fő)

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1.

 

Jelentkezés, képzés feltételei

Képzés meghirdetése és feltételei (PDF)

Jelentkezési űrlap (DOC)

Általános kari szerződési feltételek (PDF)

 

 

2014-2015. évi képzés

Tárgyak

Oktatók