Utazási láncok elemzése

Rövid leírás: 

Utazási láncként az egy utazáson belüli utazási elemek láncolatát értjük. Az egyes utazási alternatívák versenyképessége nagymértékben függ az utazások időtartamától és kényelmétől. A TDK munka keretében a BME kutatói által létrehozott módszertan validálása a feladat. Pár kiválasztott közlekedési folyosóra és alternatívára kell elvégezni helyszíni méréseket, adatbázis-feldolgozást és internetes felmérést. A kapott információkkal elvégezve a kiértékelést a módszertan által szolgáltatott eredményeket kell összevetni a szakmai szempontú elemzéssel.

BSc-s és MSc-s hallgatók számára egyaránt javasolt.

A dolgozat társkonzulense Dr. Tóth János, egyetemi docens, tanszékvezető, BME KSK Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Konzulens(ek):