Betonszerkezetek tartóssága

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
08/54
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
balazs.gyorgy@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Beton, vasbeton és feszítetett vasbeton szerkezetek fő feladata, hogy a rájuk ható terhekkel
szemben kellő teherbírással és állékonysággal rendelkezzenek valamint használhatóságukat túlzott
alakváltozásaik és repedéseik ne korlátozzák.

Mindezen túlmenően biztosítanunk kell, hogy a tervezett használati élettartam alatt jelentős
felújításra, illetve megerősítésre ne szoruljanak. Ezt szoktuk úgy fogalmazni, hogy kellő tartóssággal
rendelkezzenek.

A beton szerkezetek tartóssága jelentős mértékben a készítés során dől el a felhasznált
anyagok, a bedolgozás módja és az utókezelés során, de a használati körülmények is jelentős hatással
bírnak.

A beton szerkezetek tartóssága nagyon összetett kérdés, mert ráadásul az anyagtulajdonságok
időtől függő változását is ismernünk kell hozzá.

A betonszerkezetek korróziója lehetséges az acélbetétek vagy a beton leromlása révén. A
kutatás így irányulhat az acélbetétek korróziója (annak folyamata illetve késleltethetősége) felé vagy a
beton tulajdonságainak illetve alkotóinak (pl. alkáli-adalék reakció) felé.

A kutatás fontos része a leromlási modellek felállítása, amik alkalmasak az időbeli folyamat
leírására matematikailag.

Továbbá ide tartoznak a tartósság fokozásával kapcsolatos kérdések inhibitorok hatása, illetve
speciális betonok alkalmazása.

A kutatási eredmények hozzájárulhatnak az időben lejátszódó tönkremeneteli folyamatok
tisztázásához és a használati élettartam fogalmának pontosításához.

A téma meghatározó irodalma: 
 • ellenőrző vizsgálatok MSZ 9607/1-83 szerint (1985).
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Czoboly Olivér Attila (2014/2016/2017)
  Schaul Péter (2016//)
  Sólyom Sándor (2015/2018/2021)
  Balogh Tamás (2010//)
  Mezei Sándor (2008//)
  Alimrani Naser (2017/2020/2021)
  Státusz: 
  elfogadott