Repedések és tapadás a betonban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/53
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
balazs.gyorgy@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A betonban és a vasbetonban szinte elkerülhetetlen a repedések megjelenése. A repedések okai lehetnek erőtani vagy technológiai jellegűek. A repedések ráadásul időben változtatják tágasságukat a terhek és egyéb hatások függvényében.
Ezért elsődleges célunk a repedések tágasságának és mennyiségének, befolyásolása lehet.
A repedések tágasságát és megváltozását jelentősen befolyásolja a beton és a betonacél közötti együttdolgozás (vagy tapadás), ami együtt az acélbetétek tartóvégi lehorgonyzását hivatott biztosítani.
A repedéstágasság és a tapadás kutatása egymással összefüggésben, illetve egymástól függetlenül több, mind száz éves múltra tekint vissza. Ennek ellenére messze nem tekinthetjük megoldottnak elsősorban a befolyásoló tényezők sokrétűsége miatt.
Jelen kutatás célja a beton, vasbeton és feszített vasbeton elemekben keletkező repedések kísérleti vizsgálata és modellezése. Mind a kísérletek mind a modellalkotás fényt kell, hogy derítsen a fontos befolyásoló tényezőkre és a jelenség leírására.
Jelen kutatás közvetlenül kapcsolódik a Nemzetközi Betonszövetség „Serviceability Models” és „Bond Models” munkabizottságban végzett munkánkhoz.

A téma meghatározó irodalma: 
  • ellenőrző vizsgálatok MSZ 9607/1-83 szerint (1985).
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
  •  
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
  •  
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
  •  

A témavezető eddigi doktoranduszai

Czoboly Olivér Attila (2014/2016/2017)
Schaul Péter (2016//)
Sólyom Sándor (2015/2018/2021)
Balogh Tamás (2010//)
Mezei Sándor (2008//)
Alimrani Naser (2017/2020/2021)
Státusz: 
régi