Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
clement.adrienne@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Magyarországon a vizek monitoring tevékenysége több évtizedes, sőt évszázados múltra tekint vissza. A felszíni vizek minőségének rendszeres mérése az 1960-as évek végén kezdődött. Az országos, vagy nemzetközi mérőhálózatok általában nem hely specifikusak, kialakításuk nemzetközi trendekhez, előírásokhoz igazodik. A mérések elsősorban az állapotrögzítés és a változások nyomon követését, illetve különböző előírások teljesülésének ellenőrzését szolgálják. Az évtizedek összegyűlt adat tömeg információ értéke azonban jobbára ismeretlen.

A kutatási téma a felszíni vízminőségi monitoring tevékenységéhez kapcsolódóan értékeli a monitoring rendszer egyes elemeit, így például a hálózat kialakítását, a mintavételi gyakoriság, a mért jellemzők és mérési módszerek megválasztását. Vizsgálja a vízminőség idő- és térbeli változékonyságát, ennek hidrológia, hidrobiológiai törvényszerűségeit, víztípusok szerinti jellegzetességeit és a mérési eredmények megbízhatóságára gyakorolt hatását.

Az elemzésekhez a vízminőségi modellezés és a matematikai statisztika eszközeit használja. Végeredményként értékeli a meglévő rendszert és annak változásait a különböző célokra kinyerhető információtartalom szempontjából. Javaslatot készít a felszíni vízminőségi monitoring rendszerek keretei között megvalósítható adatgyűjtés tér- és idő struktúrájára, figyelembe véve az elérhető, korszerű mérőeszközök hatékonyabb felhasználásában és a vízi-környezeti információs rendszerekhez történő kapcsolódásban rejlő lehetőségeket.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Varga Laura (2016/2020/)
Kardos Máté Krisztián (2012/2015/2020)
Horváth Adrienn (2009/2012/), Fetter Éva (2009/2012/)
Horváth Adrienn (2008//), Fetter Éva (2008//)
Budai Péter (2006/2009/2011)
Státusz: 
régi