Budai Várbarlangok hidrogeológiája

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/39
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hajnal.geza@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A budai Várhegyen végzett korábbi hidrogeológiai vizsgálatoknak számos eredménye ismert és
publikált. A klasszikus vízmérlegszámítási módszer egy adott területre a hidrológiai körfolyamat
elemeivel, és a C (csapadék) = P (párolgás) + L (lefolyás) + B (beszivárgás) egyenlettel számol.
Ennek az egyszerű egyenletnek a finomításával, és az elemekre vonatkozó törvényszerűségek
megállapításával foglalkoztak neves hidrogeológusok (Kessler, Maucha, Böcker).

Kessler H. a Várhegyen készített számításait vetette össze az üregekben végzett méréseivel. Az
eredmények eltérését egyértelműen a közművek veszteségei okozták. Ezen veszteségek
számszerűsítését, és a nagyságrendjükre vonatkozó számítási mód kidolgozását sikerült
megvalósítanom a budai Várhegy hidrogeológiai vizsgálatakor.

Az utóbbi tíz évben sajnálatosan senki nem vizsgálta a vári kutakat és csepegővizeket.

Jelöltnek a folyamatos monitoringozás kiépítésén túl feladata egy számítógépes hidrogeológiai
modell felépítése a területről. Együtt kell működnie más tudományterületek (történészek, régészek,
geológusok, statikusok) képviselőivel, akikkel közösen egy számítógépes adatbázist, és
háromdimenziós térkép dokumentációt kell készíteni a Labirintusrendszerről.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Karay Gyöngyi (2013/2016/2018)
Maller Márton (2013/2016/)
Farkas Dávid (2015/2018/2021)
Bódi Anita (2005//)
Státusz: 
régi