Infrastruktúra műtárgyak

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMI51
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2017
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

Talajon fekvő vasbeton szerkezetek: talaj-tartószerkezet kölcsönhatás, rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny ágyazás. Víz- és szennyvíztároló és kezelő vasbeton műtárgyak: folyadéktároló medencék kialakítási szempontjai, a beton áteresztőképessége, térszíni vasbeton medencék, vasbeton víztornyok. Közlekedésépítési műtárgyak: betonburkolatok, vasbeton hidak, hídépítési technológiák, földalatti műtárgyak (alagutak) létesítési szempontjai, kialakítása, méretezési elvek.

Hidak szerkezeti felépítése és feladatai. Vízépítési szerkezetek terhei, a méretezés alapkérdései. Mozgó gátas duzzasztóművek kialakításának kérdései. Acélszerkezetű vízépítési műtárgyak. Acélszerkezetű tornyok, tározók, raktárcsarnokok. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
40% házi feladat 60% ED