TDK Geodézia és Térinformatika szekció

A 2020. november 12-i TDK konferencián a Geodézia és Térinformatika szekcióban hat előadás hangzott el. A járvány helyzetre tekintettel, kivételesen on-line rendezte a kar a szekciókat.

Első díjat kapott Horváth Viktor Győző "Mobil térképező platform építése és programozása" című dolgozatával és egyben elnyerte a Pro Progresszió Alapítvány díját is. Második díjat szerzett Hrutka Bence Péter "Ingatlan-nyilvántartási térkép felújítása pontfelhő segítségével" című dolgozatával és egyben elnyerte a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének különdíját.Harmadik díjjal két dolgozatot jutalmaztak, Nagy Nándor  "Tárgyszkennelési technológiák összehasonlító elemzése" és Gherman Sámuel "Útburkolat felmérés pontfelhő technikákkal" című dolgozatait.

Dicsérő oklevélben részesült Emmanuel Godwin Bandawa "Unsurvised Classification of Sentinel-2 Satellite Imagery" című és Baranyai Dániel "Ágens-alapú lefolyás-szimuláció digitális domborzatmodellen" című dolgozatával.

A bíráló bizottság az első, második és harmadik helyezést kapott négy dolgozatot javasolja a jövő évi Országos TDK-ra. Gratulálunk valamennyi előadónak!

A dolgozatok elérhetők a https://tdk.bme.hu/EMK/terinfo oldalon.