Széchenyi lánchíd viselkedésének elemzése a rekonstrukció során

Rövid leírás: 

A kutatás témája a most kezdődő Széchenyi lánchíd felújításának keretében kiépítésre kerülő ideiglenes monitoring rendszer mérési eredményeinek feldolgozása, az eredmények kiértékelése alapján a szerkezet statikai viselkedésének elemzése, a felújítás során bekövetkező statikai viselkedési sajátosságok és azokban bekövetkező változások meghatározása. A vizsgálat célja a lánchidak erőjátékának alapos megismerése és elemzése a mérési eredmények numerikus modell alapú számítási eredményekkel való összehasonlítása révén. A kutatás kapcsolódik a lánchídon korábban végzett mérések alapján megismert szerkezeti hibák elemzéséhez, a lánckötegeket összekapcsoló csuklók elfordulási képességének vizsgálatához és a hídon tapasztalt korróziós problémákhoz is. 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma