Szabadföldi vízkapacitás vízgyűjtők válaszidejére gyakorolt hatásának vizsgálata

Rövid leírás: 

A vízgyűjtők válaszideje az az időtartam, ami alatt a vízgyűjtőt érő csapadék lefolyássá alakul. Ennek a vízgyűjtő jellemzőnek a számszerűsítése összetett feladat. Egy megelőző tanulmány eredményeként előállt a vízgyűjtők válaszidejének értéke különböző csapadék-lefolyás eseményekre 61 hazai vízgyűjtő esetén. A válaszidő mért értéke a végzett korreláció analízis alapján szoros kapcsolatot mutatott a szabadföldi vízkapacitás értékével, ami váratlan eredménynek mondható. Ahhoz, hogy magyarázni tudjuk a két jellemző közötti kapcsolatot, az értékek részletesebb vizsgálatára van szükség. A szabadföldi vízkapacitás egy ingyenesen elérhető, raszter alapú adatbázisból [1] került lekérdezésre, a felszínre lekért értékek területi átlagát képezve a vízgyűjtőn. A válaszidő esetén az eseményekre vett értékek mediánja mutatott viszonylag szoros kapcsolatot az előbbi értékekkel.

 

A TDK keretében részletesebben vizsgálható a korábban feltárt kapcsolat. A szabadföldi vízkapacitás vizsgálható különböző mélységekben, illetve az átlag mellett az értékek változékonyságát is vizsgálhatjuk a vízgyűjtőkön. Részletesen elemezhető továbbá egy-egy olyan vízgyűjtő, melyek a szabadföldi vízkapacitás értéktartomány felső, illetve alsó határán találhatók. A részletes elemzés részét képezi a vízgyűjtők tulajdonságainak feltárása, illetve a vízgyűjtők modellezése.

 

Használandó szoftverek: ArcGIS/QGIS, Matlab/Excel, csapadék-lefolyás modellező szoftver (HEC-HMS)

 

[1] Toth, B., Weynants, M., Pasztor, L., & Hengl, T. (2017). 3D soil hydraulic database of Europe at 250 m resolution. Hydrological Processes, 31(14), 2662–2666. https://doi.org/10.1002/hyp.11203

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma