Környezeti rendszerek

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMI51
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a környezeti rendszerek modellezési problémáit, megtanítsa a modellépítés alapvető lépéseit, a modellkalibrációt, validációt és érzékenységvizsgálatokat, ismertesse az integrált modellezés módszereit, lágy számítási módszerek alkalmazását a környezeti problémák modellezésében, bonyolult anyagforgalmi és áramlási modellek összekapcsolását. Bemutatásra kerülnek a légkörben, felszíni és felszín alatti vizekben történő szennyezési, ill. tágabb értelemben környezeti modellezés fontosabb modelltípusai, szennyezés terjedési problémák közegeken át, továbbá gyakorlati feladatokon keresztül a modellek alkalmazása és kiértékelése is a tantárgy programját képezik. A zajterhelés modellezésébe való bevezetés is megjelenik az oktatott ismeretek között.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése két ellenőrző dolgozat és két házi feladat alapján történik a szorgalmi időszakban, valamint a vizsga alapján (ED1 - 10%; ED2 - 10%; HF1 - 15%; HF2 - 15%; vizsga - 50%). Az ellenőrző dolgozatok eredménytelenek, ha azokon a hallgató külön-külön nem éri el a maximális pontszám 40%-át. A 40%-nál gyengébb vizsgaeredmény elégtelen vizsgajegyet eredményez. A tárgyból nem szerezhető aláírás, ha nincs értékelhető, önállóan kidolgozott és beadott (két) házi feladat. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a különböző teljesítményértékelések során megszerezhető összpontszám legalább 40%-át elérje a hallgató. A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető évközi eredmények 4 félévig visszamenőleg fogadhatók el.