Dr. Szabó György

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 2110

E-mail:

szabo.gyorgy@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / I. em. 31/2.

Kutatási terület:

Térinformatikai rendszerek adatnyerési, adatfeltöltési módszerei, Térinformatikai rendszerek adatmodelljei, Térinformatikai adatbázisok tervezése, létrehozása, adatfeltöltése, Térinformatikai adatok minősége, Objektum orientált képelemzési módszerek, Háromdimenziós város modellek, Településmodellezés, Kartográfiai modellezés, Digitális felületmodellezés, Analitikus-digitális fotogrammetriai adatgyűjtési technológiák, Térinformatikai eljárások üzleti, közigazgatási integrációja, Térinformatikai szabványosítás.

Életrajz:

Szakmai önéletrajz

 

Személyi adatok:

Név: Dr. Szabó György

 

Munkahelyek:

 

1983-   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és

            Térinformatika Tanszék (és jogelődjei), egyetemi docens, tanszékvezető helyettes

1991-   GEOMATIK Geoinformatikai és Mérnöki Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

2010-2011: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar,
                   Urbanisztika Szakmérnöki

2006: PhD: Budapesti Műszaki Egyetem, Földtudomány

1978-1983: Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Okleveles építőmérnök

 

Oktatott tárgyak:

A hagyományos 5 éves képzésben, az alapképzésben, mesterképzésben és PhD képzésben: Térinformatika, Térinformatikai modellezés, Digitális Föld, Alkalmazott térinformatika, Informatikai alapismeretek, Programozási nyelvek, Automatizált műszaki tervezés, Bevezetés a térinformatikába, Térinformatika alapjai, Térinformatikai rendszerek, Monitoring és térinformatika, Geoinformatika, Kartográfia, Fotogrammetria, Térinformatikai adatrendszerek, Üzleti térinformatika, Térinformatikai szoftver rendszerek, Adatbázis rendszerek, Infrastruktúra geoinformatika.

Oktatás idegen nyelven: Geographical Information Systems, Digital Earth, Introduction to Geographical Information Systems Topography, Cartography, Photogrammetry and Remotesensing

 

Szervezeti tagságok, funkciók:

2016- Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI), a szervezet tanácsának tagja

2015- Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) főtitkára

2015- Magyar Ürkutatási Tanács tagja

2015- European Umbrella Association for Geographic Information (EUROGI), végrehajtó bizottság tagja

2015- Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagja

2015- MTA Geodéziai Tudományos Bizottság Fotogrammetriai és Térinformatikai Albizottság tagja

1999- American Society of Photogrammetry and Remote Sensing tagja

1997- Magyar Szabványügyi Testület Térinformatikai Műszaki Bizottságának tagja,

1986- Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tagja, 2015- a Térinformatikai Szakosztály elnöke

 

Jelentősebb szakmai tevékenységek, projektek

  • A Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását segítő vízkészlet gazdálkodási projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges térinformatikai alapadat-rendszer kialakítása (2014).
  • Az MVM Rt. kezelésében lévő nagyfeszültségű alaphálózat mintegy 2000 km meglévő illetve tervezett nyomvonal szakaszáról műszaki és jogi állapotot is tartalmazó digitális adatbázis és dokumentáció készítési technológiájának kifejlesztése és adatfeltöltése, 1996-2001
  • A Duna magyarországi szakaszának fotogrammetriai alapú vízrajzi térképezése, vízrajzi atlasz és nemzetközi hajózási térkép készítése - adatnyerés, digitális alapadatbázis, digitális kartográfiai adatbázis létrehozási módszerének kifejlesztése, 1993-2003
  • Magyarország területét lefedő digitális magassági és fedettségi adatbázisrendszer kialakítási, adatfeltöltési, minőségellenőrzési technológiájának kialakítása, 1991-1993,
  • Vasúttervezési CAD adatbázis létrehozása analitikus fotogrammetriai módszerekre alapozott térképezési technológiával, 900km líbiai vasúttervezési projektben  (1984-85)
  • Paksi Atomerőmű állapot dokumentálását biztosító analitikus fotogrammetriai mérőrendszer üzemeltetése, 1983-1989
  • Miskolc város térinformatikai rendszerének digitális alaptérképei, 1994
  • Szombathely város teljes közigazgatási területének, fotogrammetriai alapú digitális alaptérképe, és digitális ortofotó térképe, 1993,1996, 2004
  • Líbia 900 km vasútvonal fotogrammetriai alapú tervezési alaptérképe, 1984
  • Paksi Atomerőmű fotogrammetriai alapú digitális megvalósulási állapotdokumentációja, 1983-88

 

Publikációk:

MTMT