Geotechnikai numerikus módszerek

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG63
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa a geotechnikai és mérnökgeológiai
 
tervezést segítő numerikus módszerek használatát. A hallgató szoftverek használatán keresztül
 
ismeri meg az analitikus módszerek előnyeit és korlátait, valamint azt, hogy a végeselemes
 
módszer miként alkalmazható speciális, geotechnikai és mérnökgeológia gyakorlatban fontos
 
problémák megoldásához. Utóbbi területen elsajátítja a mélyépítési feladatok modellezésében
 
gyakran használt elemtípusok és anyagmodellek használatát. Megismeri a kőzetmechanikai
 
gyakorlatban tagolt kőzetkörnyezet modellezésére leggyakrabban használt módszereket.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/0/1