Műanyagaljak alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a vasútépítésben

Rövid leírás: 

Az elmúlt években, évtizedben egyre nagyobb szerepet kapott a vasúti műanyagaljak fejlesztése, ami a faaljak telítéséhez használt kreozot betiltásának köszönhető. A TDK dolgozat keretében áttekintést kell készíteni a műanyagaljak jelenlegi alkalmazási területeiről, valamint a gyártókról. Az aljak alkalmazására és beépítésének feltételeire kevés szabvány, előírás létezik, továbbá a meglévő szabványok tág feltételeket írnak elő. Javaslat dolgozandó ki az aljak mechanikai tulajdonságaira az egyes vasúti üzemekben, mint nagyvasút, városi vasút és közúti vasút.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma