A Schmidt-kalapács visszapattanási értékét befolyásoló tényezők elemzése kőzetek esetén

Short description: 

A roncsolásmentes kőzetdiagnosztika bevált eszköze a Schmidt-kalapács. Használata különösen hasznos műemlékek vizsgálatánál vagy bármely olyan esetben, amikor nem lehetséges megfelelő számú minta vételezése a kőzet nyomószilárdságának vagy egyéb tulajdonságának becslésére. Azonban a mérések szabatos és helyes kiértékelése korán sem egyértelmű és egyszerű feladat, több ponton a szakirodalmak is ellentmondanak egymásnak. A TDK célja ezen kérdéses területek további elemzése, melyek közül akár egyet vagy többet is célul tűzhet ki. Ilyen például a mérések különböző rögzítési és feldolgozási technikáinak összehasonlítása, a kőzettömbök méretének vagy a kőzet felületi nedvességének a visszapattanási értékre gyakorolt hatása, stb.

 

      

Consultant(s): 
Suggested level: 
junior (first year BSc) level
BSc level