Hazai tározók lefolyásra gyakorolt hatásának vizsgálata

Rövid leírás: 

A víztározás alapvető célja, hogy kiegyenlítse vízfolyásaink vízjárását. Az árvízcsúcs-csökkentő hatás az éves vízhozamok éves maximumainak elemzésével, míg a vízjárás kiegyenlítődésének vizsgálata a Pardé tényező számításán keresztül lehetséges. Utóbbi vizsgálatok lehetővé teszik, hogy számszerűsítsük a tározók/tározórendszerek hatékonyságát a vízfolyáshálózaton található tározótérfogat függvényében.

Hallgató feladata olyan hazai vízfolyások azonosítása, melyeken érdemben elvégezhetőek a vizsgálatok. Ehhez olyan vízfolyások szükségesek, melyek vízgyűjtőjén érdemi mennyiségű tározó található és a) a kifolyási szelvényben régebb óta mérik a vízhozamot, mint az első nagyobb tározó építése, illetve b) a vízfolyáson egy tározó van, aminek felvizén és alvizén is rögzítenek vízhozamot. A megfelelő vízfolyások és mérceszelvények azonosítását elősegíti a Magyarország kisvízfolyásainak árvizei című kötet, ami az éves nagyvízi hozamok idősorait is tartalmazza. A vizsgálandó területek azonosítását követően elkészülhet az idősorok analízise a fent említett szempontok alapján. Ezen vizsgálatok igény szerint kiegészíthetők további vizsgálatokkal (például a vízgyűjtőre érkező csapadékösszegek vizsgálatával).

Használandó szoftverek: Matlab/Excel

Javasolt szint: 
junior téma (elsőéves BSc)
BSc téma