Hidrogeológia

Tanszékünk kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vízáramlásokkal kapcsolatos kutatásra is. Hazánk ivóvízellátásának több, mint 90%-át felszín alatti vízkészleteink biztosítják parti szűrésű, karsztos és rétegvizes vízbázisokból. Az ivóvíz-szolgáltatás mellett a réteg- és karsztvizeink gyógyászati és rekreációs célokat is szolgálnak, valamint újabban a termálvizek energiaellátásban betöltött szerepe is előtérbe került. Páratlan felszín alatti vízkészletünk mennyiségi és minőségi védelméhez szüksége van a célirányos kutatásokra, melyek a készletek meghatározására és megóvására irányulnak.

A víztartó közeg áteresztőképességének meghatározásához terepi- és laboratóriumi- valamint numerikus vizsgálatokat végzünk. Próbaszivattyúzások elvégzésével és kiértékelésével szemcsés- és repedezett közegek szivárgási tényezőjét határozhatjuk meg a lehető legpontosabban. A terepi mérések pontosításához olyan laboratóriumi kismintamodelleket készítettünk, melyek alkalmasak gáttest alatti szivárgás, illetve próbaszivattyúzások hatásainak laboratóriumi körülmények közötti vizsgálatára. Az adatsorok szoftveres kiértékeléséhez analitikus és numerikus módszereket használunk.

Kisminta a próbaszivattyúzások modellezésére.

 

Függőleges metszet a kismintáról készült numerikus modellben.

 

A huszadik század második felében a karsztvíznívó alatt folytatott bányászati tevékenységhez kapcsolódó vízkitermelés hatására jelentősen csökkent a Dunántúli-középhegység karsztvízszintje, mely a bányászat megszűntével ismét emelkedni kezdett. Tatán és környékén újra fakadtak a korábban elapadt források, melyek hozamát és hőmérsékletét a Magyar Állami Földtani és Geofizikai Intézettel együttműködve rendszeresen monitorozunk. A terepi mérések mellett számításokkal és modellekkel igyekszünk feltárni a középhegység áramlási rendszerét.

Egy karsztvízszint figyelő kút leszívás-visszatöltődés ábrája a Dunántúli-középhegységben.

 

A Budapesten található Molnár János-barlang járatait szinte teljes mértékben víz tölti ki. A barlang áramlási és vízminőségi vizsgálatait az ELTE hidrogeológusaival közösen végezzük. A járatokban áramlásmérővel és nyomjelzővel detektáljuk a vízmozgás irányát és nagyságát, emellett mérjük a kifolyó hozamot és a vízszinteket, és megfigyeljük a barlangrendszerbe érkező csepegő víz minőségét és mennyiségét. A barlangról numerikus modellt is készítettünk, melynek továbbfejlesztésével becslést adhatunk a hálózatban mozgó teljes vízkészletről.

A Molnár János-barlang modell vázlata.

CFP modellezés eredménye.