Diploma és TDK témák

TDK dolgozat címe Tanszék Konzulens(ek) Javasolt képzés
A Balaton hullámzásának numerikus modellvizsgálata a Keszthelyi-öböl példáján Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Homoródi Krisztián BSc téma
A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás
A Duna mederanyag jellemzők térbeli és időbeli változásainak vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma
A hullámtéri hordaléklerakódás dinamikája Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor BSc téma
A Margitszigeti vízbázis történeti és hidrológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza BSc téma
A Molnár János-barlang hidrogeológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza, Farkas Dávid BSc téma
Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás, Dr. Homoródi Krisztián
Árvízvédelmi töltések szivárgás- és állékonyságvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi, Dr. Hajnal Géza BSc téma
Az 1838-as pesti jeges árvíz kárelemzése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Az Által-ér völgy árvízi biztonságának növelése a tavak üzemrendjének vizsgálatával Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Buzgárok kialakulásának laboratóriumi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Csapadékesemények próbaszivattyúzásra gyakorolt hatásai Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Folyamok szabályozásának sematizált morfodinamikai hatásvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma
Folyók mederanyagának vizsgálata kép alapú eljárásokkal Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma
Folyószabályozási műtárgy okozta mederváltozás közelítése 1D modellezés segítségével Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma
Görgetett hordalékmérési eljárások elemzése a magyarországi Felső-Dunán Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának számítógépes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma
Hullámfelfutás számítása numerikus módszerekkel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Homoródi Krisztián BSc téma
Komplex szabadfelszínű áramlások fizikai- és numerikus modellezése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Kúthidraulikai vizsgálatok kisminta- és numerikus modellezéssel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Mérnöki megoldások folyópartok emberközeli kialakítására Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor junior téma (elsőéves BSc)
Szél keltette vízcsere a Balaton és a Nagy-Berek között Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma
Tavi vízlengés vizsgálata hanggá alakítással Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma
Természetes partél-változások térinformatikai feldolgozása egyes jellemző, magyarországi folyószakaszokon Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Dr. Krámer Tamás, Dr. Török Gergely MSc téma
Turbulens keveredés sekély tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter
Villámárvízi hozamok képfeldolgozáson alapuló becslése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma