Diploma és TDK témák

TDK dolgozat címe Tanszék Konzulens(ek) Javasolt képzés
A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás
A csapadékmaximum függvény változása az elmúlt évtizedek csapadékadatai alapján Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Zsugyel Márton BSc téma, MSc téma
A Duna lebegtetett hordalékvándorlásának vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
A Duna mederanyag jellemzők térbeli és időbeli változásainak vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás, Dr. Homoródi Krisztián
Árvízi lokalizációs terv a Rába menti Nicki ártéri öblözetre (diplomatéma) Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma, MSc téma
Az 1838-as pesti jeges árvíz kárelemzése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Drón alapú vízhozammérés fejlesztése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának numerikus vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Indirekt eljárás fejlesztése görgetett hordalékmozgás mérésére Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Szél keltette vízcsere a Balaton és a Nagy-Berek között Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma, MSc téma
Tavi vízlengés vizsgálata hanggá alakítással Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma, MSc téma
Turbulens keveredés sekély tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter