Környezetföldtan

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG-2
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgatók megismerjék a földtani környezetet veszélyeztető szennyező
 
forrásokat, és megismerjék a szennyeződések megszűntetésnek lehetséges módjait. Képet
 
kapnak a felszín alatti szennyezést befolyásoló tényezőkről, a szennyeződések terjedési
 
módjáról. Megismerik a környezet állapotfelmérés földtani vonatkozásait és annak jogi hátterét.
 
A létesítményekkel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatok földtani vonatkozásainak
 
elsajátításával a tervezett létesítmények környezeti hatását elemezni tudják. A kárelhárítás
 
módszerek alapjainak tisztázásával lehetővé válik a leghatékonyabb módszerek alkalmazása a
 
litoszférát ért környezeti károk elhárításakor. Külön hangsúlyt kap a bányászati tevékenység és
 
a hulladék elhelyezés környezetföldtani vonatkozásainak ismertetése. A tárgy gyakorlati
 
foglalkozása során a feladat teljesítésével elsajátítják a mérnöki gyakorlathoz szükséges
 
környezetföldtani ismereteket, amelyeket új létesítmények tervezésekor, vagy már meglévő
 
létesítmények üzemeltetésekor alkalmaznak. Ez hozzájárul a környezetszennyezések
 
kockázatának csökkentéséhez, illetve minimalizálja az esetlegesen szükséges kármentesítés
 
költségeit.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0