Dr. Lovas Tamás

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 2223

E-mail:

lovas.tamas@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / I. em. 31/6.

Konzultációs időpont:

Hétfő 14:00-15:00

Kutatási terület:

·         Légi lézerszkennelt adatok feldolgozása, osztályozása, modellezése

·         Földi lézerszkennelés pontossági vizsgálata

·         Földi lézerszkennelt adatok feldolgozása, modellezése

·         Térbeli adatnyerési technológiák összehasonlító vizsgálata

Életrajz:

Személyes adatok

Név: Lovas Tamás

Anyja neve: Horváth Zsuzsanna

Munkahely: BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

Beosztás: egyetemi docens

Elérhetőség: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., lovas.tamas@epito.bme.hu

Családi állapot: nős, 3 gyermek; Lovas Eszter (2003), Lovas Emma (2005), Lovas Bálint Antal (2011)

Végzettségek

·         1994: Gimnáziumi érettségi, Városmajori Gimnázium, Budapest

·         1999: Okleveles földmérő és térinformatikai mérnök (112/1999.), Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar

·         2005: PhD (1482 – PhD, Földtudományok) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki kar

Munkahelyek

·         2003-2005 tanársegéd, BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

·         2005-2009 adjunktus, BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

·         2009- egyetemi docens, BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

Ösztöndíjak

·         1998-1999: Köztársasági ösztöndíj

·         1999 (1 hónap): Karlsruhe rektori ösztöndíj, Universität Karlsruhe, Institut für Processrechnentechnik und Robotik

·         2000 (4 hónap): ERASMUS ösztöndíj, Universität Karlsruhe, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung

·         2001-2002 (9 hónap): Korányi ösztöndíj, The Ohio State University, Center for Mapping

·         2008-2011: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Szakmai szervezeti tagságok

·         ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing), 2002-

·         MFTTT (Magyar Földmérési, Térképezési és Távérzékelési Társaság), 2004-

·         MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága, Fotogrammetriai, Távérzékelési és Térinformatikai Albizottság, 2004-

·         Magyar BIM szövetség (alapító tag, felügyelőbizottsági tag), 2014-

Kitüntetések

·         2008: OHV I. helyezés

·         2014: Dékáni dicséret az Építőmérnöki Kar ERASMUS bizottságában végzett munkáért

·         2017: Hallgatókért díj - Oktatói tagozat

Tisztségek

·         Kari ERASMUS bizottsági tag 2011-2013

·         Építőmérnöki Kar szellemi tulajdon menedzsere 2011-

·         Kari ERASMUS bizottság elnöke 2013-

·         Magyar BIM szövetség felügyelőbizottsági tag 2014-

·         Építőmérnöki Kar angol nyelvű képzés felelőse 2015-

·         Építőmérnöki Kar oktatási dékánhelyettes 2016-

Nyelvtudás

·         Angol komplex felsőfok (A 386472/300525)

·         Német komplex középfok (N/310/1999)

Publikációk:

MTMTScopusPublonsORCIDGoogleScholarResearchGateMicrosoft Academic Search