Hulladékgazdálkodás

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAV59
Képzés: 
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Oktatók: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

Habár napjaink egyik legfontosabbnak tekintett gazdasági, környezetvédelmi, sőt társadalmi problematikája az energiához kapcsolódik, a válság utáni stabilizáció egy másik, az energiával azonos szintű problémakört fog fölvetni (aminek első jelei már az ezredforduló környékén jelentkeztek). Ez a nyersanyagok és alapanyagok korlátozott mennyisége és egyre szűkösebb volta. A tárgy, amely az anyagokkal és a hulladékokkal (fölöslegessé minősített anyagok!) való gazdálkodás tényeit és összefüggéseit foglalja össze, ennek a régi-új problémának a megoldásához kíván segítséget nyújtani. Az új közelítés és a fölállított új rendszer azzal, hogy az eddigieknél jobban közelíti a valóságot, a megoldás gyakorlati lehetőségeit helyezi előtérbe.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0