Nanotechnológiás hőszigetelések hatásának számítással és méréssel történő igazolása

Rövid leírás: 

A hazai építési piacon megjelent speciális, nanotechnológiát alkalmazó vákuumszigetelések és kerámiagyöngy adalékos festékek általában nem rendelkeznek egzakt módon mért hőtechnikai paraméterekkel. A TDK dolgozat készítése során a lehetséges innovatív mérési módszerek kidolgozása, és ellenőrző kísérleti mérésekkel történő validálása, illetve az ezirányú kutatások megalapozása és elindítása a cél.