Hajtogatott és rácsos szerkezetek összehasonlító vizsgálata

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
12/41
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.florian@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Bár gyakorlati alkalmazásukra is akad számos példa, a rácsos tartók és különösen a hajtogatott szerkezetek elsősorban a mérnöki modellalkotás eszközeiként jelentősek.
Rácsos szerkezeti modell segítségével hatékonyan vizsgálhatóak nemcsak merev, de véges mozgásra képes szerkezetek (mechanizmusok) is, sőt a mérnöki feladatokon túl is alkalmazhatóak bizonyos esetekben (például körelhelyezési, -fedési problémák megoldására).
Ezzel szemben a síklapokból hajtogatott modellek alkalmasak síklemezek nyúlásmentes horpadásának, illetve tengelyes csuklós mechanizmusok mozgásának vizsgálatára (ez utóbbival rokon modellezési problémák egyéb tudományterületeken is felmerülnek).

A kutatás alapvető célkitűzése a kétféle modelltípus matematikai apparátusának összevetése, illetve annak a vizsgálata, hogy a rácsos tartók klasszikus elméletének már ismert (illetve lehetséges) kiterjesztései (feltételes kapcsolatok, kettőnél több rúdvégpontra felírt kinematikai kényszerek stb.) hogyan adaptálhatók a hajtogatott szerkezetek esetére.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Przemieniecki, J.S. 1968 Theory of Matrix Structural Analysis. McGraw-Hill Book Company.
 • Washizu, K. 1982 Variational Methods in Elasticity and Plasticity. Pergamon Press.
 • Pellegrino, S. 1993 Structural computations with the singular value decomposition of the equilibrium matrix. Int. J. Solids Struct. 30, 3025–3035.
 • Guest, S.D. 2006 The stiffness of prestressed frameworks: a unifying approach. International Journal of Solids and Structures 43 (3-4), 842–854.
 • Schenk, M. and Guest, S.D. 2010 Origami Folding: A Structural Engineering Approach. Proceedings of the 5th International Conference on Origami in Science, Mathematics and Education and Folding Convention July 13-17, 2010, Singapore
 • You, Z. and Chen, Y. 2011 Motion Structures: Deployable Structural Assemblies of Mechanisms. Spon Press.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
 • PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A: MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES
 • ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY
 • JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES
 • JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MECHANICS (ISSN 1586-2070)
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Kovács Flórián: Twofold orthogonal weavings on cuboids, PROC R SOC A 472: Paper 20150576. 13 p. (2016)
 • Kovács F.: Number and twistedness of strands in weavings on regular convex polyhedra, PROC R SOC A 470:(2162) Paper 20130608. 20 p. (2014)
 • Tarnai T., Kovács F., Fowler PW., Guest SD.: Wrapping the Cube and other Polyhedra, PROC R SOC A 468:(2145) pp. 2652-2666. (2012)
 • Kovács F.: Extended truss theory with simplex constraints, INT J SOLIDS STRUCT 48: pp. 472-482. (2011)
 • Kovács F., Tarnai T.: Two-dimensional analysis of bar-and-joint assemblies on a sphere: equilibrium, compatibility and stiffness, INT J SOLIDS STRUCT 46:(6) pp. 1317-1325. (2009)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Kovács F.: Mobility and stress analysis of highly symmetric generalised bar-and-joint structures, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MECHANICS 5:(1) pp. 65-78. (2004)
 • Kovács F , Tarnai T , Guest SD , Fowler PW: Double-link expandohedra: a mechanical model for expansion of a virus, PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A: MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 460:(2051) pp. 3191-3202. (2004)
 • Kovacs F , Tarnai T , Fowler PW , Guest SD: A Class of Expandable Polyhedral Structures, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 41:(3-4) pp. 1119-1137. (2004)
 • Kovács F.: Number and twistedness of strands in weavings on regular convex polyhedra, PROC R SOC A 470:(2162) Paper 20130608. 20 p. (2014)
 • Kovács F.: Extended truss theory with simplex constraints, INT JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 48: pp. 472-482. (2011)
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Státusz: 
  elfogadott