Szerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
12/32
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
logo.janos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A mérnöki feladatok nagy részében a felhasznált anyag inhomogén, anizotrop (pl. vasbeton). Alapvetően egyszerű mechanikai modellek alkalmazásával megoldható, ahol a térbeli viselkedés mechanikai modellezése nem kielégítő. Másrészt a szerkezet teherbírási képességének a számítása és a ható terheknek a figyelembe vétele determinisztikus mechanikai modellek alkalmazásával történik (pl. parciális biztonsági tényezők). A szerkezettervezés pontosítható, ha térbeli végeselemeket alkalmazó, a megbízhatóságelmélet eszközrendszerét felhasználó mechanikai modellt készítünk. A kidolgozandó témában olyan mechanikai modellt kell megalkotni, amely elsődlegesen figyelembe veszi a triaxiális viselkedést, stochasztikusan kezeli a szerkezet geometriai, anyagi tulajdonságait leíró adatokat és a terheket. A 3D-s modell alapján javaslatot kell tenni a rúdszerkezeti modell pontosítására a megbízhatóságelmélet felhasználásával. Az elkészült alapmodell felhasználásával optimális tervezéshez tartozó
számítási modellt kell készíteni, ami alapján a szerkezet beállása vagy képlékeny teherbírása maximálható.

Részfeladatok: A szakirodalom (folyóiratok, szakkönyvek, tankönyvek) összegyűjtése, áttekintése, elemzése. Létező eljárások megismerése (FORM, SORM, Monte-Carlo szimuláció, matematikai programozás alapjai), kritikai elemzése. Alapmodell kidolgozása. Új számítási modell és variánsainak kidolgozása, tesztelése és össze­hasonlítása, paraméteres vizsgálatok. A különféle terhek hatásainak elemzése, a modell paramétereinek kalibrálása.

A téma meghatározó irodalma: 
 • M.P. Bendsoe, O. Sigmund, “Topology Optimization: Theory, Methods and Applications”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
 • P. Kall, “Stochastic linear programming”, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1976.
 • K. Marti, “Stochastic Optimization Methods”, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005.
 • R.E. Melchers, “Structural Reliability Analysis and Prediction”, John Wiley and Sons Ltd, England, 1999.
 • A. Prékopa, “Stochastic Programming”, Akadémia Kiadó and Kluwer, Budapest, Dordrecht, 1995.
 • K. Marti, G. Stöckl, “Stochastic linear programming methods in limit load analysis and optimal plastic design under stochastic uncertainty”, ZAMM, 84(10-11), 666-677, 2004.
 • T. Vietor, K. Marti, “Special issue on stochastic optimization”, Structural and Multidisciplinary Optimization, 35(3), 187-188, 2008.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Computers and Structures,
 • Structural and Multidiscip. Opt.,
 • Mechanics Based Design of Structures,
 • Peridica Polytechnica Civil Eng.
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Kaliszky, S., Lógó, J.: Plastic Behaviour and Stability Constraints in the Shakedown Analysis and Optimal Design of Trusses, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, 2002, 24, (2), pp. 118-124.
 • Kaliszky, S., Lógó, J.: Layout Optimization of Rigid-Plastic Structures under High Intensity Short Time Dynamic Pressure. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2003, 31, (2), pp.131-149.
 • Lógó, J.: New Type of Optimal Topologies by Iterative Method, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2005, 33, (2), pp. 149-172.
 • Lógó, J.: New Type of Optimality Criteria Method in Case of Probabilistic Loading Conditions, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2007, 35, (2), 147-162.
 • Lógó J, Ghaemi M, Movahedi Rad M Optimal topologies in case of probabilistic loading: The influence of load correlation. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2009, 37:(3), 327-348.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • J. Lógó, “New Type of Optimal Topologies by Iterative Method”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 33, 2, 149-172, 2005.
 • J. Lógó “New Type of Optimality Criteria Method in Case of Probabilistic Loading Conditions”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 35, 2, 147-162, 2007.
 • J. Lógó, M. Ghaemi, M.M. Rad, “Optimal topologies in case of probabilistic loading: The influence of load correlation”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 37(3), 327-348, 2009.
 • Kaliszky, S., Lógó, J.: Plastic Behaviour and Stability Constraints in the Shakedown Analysis and Optimal Design of Trusses, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, 2002, 24, (2), pp. 118-124
 • J. Lógó, “SIMP type topology optimization procedure considering uncertain load position”, Periodica Polytechnica-Civil Engineering, (56)2, 213-219, 2012.
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Balogh Bence (2014/2017/)
  Pintér Erika (2012/2015/2019)
  Merczel Dániel Balázs (2010/2013/2015)
  Mohsen Ghaemi (2003//2010)
  Movahedi Rad Majid (2007//2011)
  Ismail Hussein (2020/2024/2024)
  Tóth Bálint (2023//)
  Státusz: 
  elfogadott