Tavi morfodinamika modellezése az eltérő tér- és időléptékek kölcsönhatásában

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/08
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kramer.tamas@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Korosabb üledékes tavakban és tározókban a mederdomborzat, az üledékréteg vastagsága és szemcseösszetétele az üledékmozgás hosszútávú fejlődésének lenyomatai. A hidrodinamikai szimuláción alapuló megmagyarázásuk hozzásegít az üledékmozgás modelljének paraméterezéséhez, ami aztán nemcsak morfológiai, hanem ökológiai és vízminőségi célokat is szolgálhat, így akár a víz átlátszóságának statisztikai elemzését vagy a tó belső tápanyagterhelésének kezelését. Igény van arra, hogy összekapcsoljuk az üledék felkeveredését meghatározó mélységléptékű hatásokat a vízszintes áthelyeződésükért felelős tóléptékű hatásokkal és mindezt kezelhető számítástechnikai költséggel kiterjesszük évtizedes-évszázados nagyságrendű szimulációkra. A kutatómunka célja a következő kérdések megválaszolása:

- A Balaton, a Velencei-tó vagy az ehhez hasonló víztestek jelenlegi mederalakját és üledékének eloszlását milyen mértékben köthetjük a szél- és vízjáráshoz?

- Az egyes szemcsefrakciók felkeveredése, maradandó vízszintes áthelyeződése és kiülepedése milyen kapcsolatba hozható ezekkel a hatástényezőkkel?

- A medret a gyakoribb viharok alakítják-e, vagy az inkább a több éves visszatérési idejű szélsőséges viharok szakaszos hatásainak összegződése?

A kutatás épít a tanszék meglévő mérési adataira, terepi mérőműszereire és numerikus modellezési tapasztalataira.

Megjegyzés: 

A téma a tanszéken két évtizede folyó tavi áramlástani kutatások folytatása.
A témát Csibrán Adrián hallgatóra szabtuk: a most készülő MSc diplomadolgozatának eleve olyan témát választottunk
(a Velencei-tó áramlásainak szimuláción alapuló statisztikai elemzése),
amely megerősíti a jelen doktori feladatkiírás megvalósíthatóságát és ahhoz kiindulópontként is szolgál.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi