Kőszerű építőanyagok keménységének vizsgálata és modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/05
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
nemes.rita@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A keménységmérés a legrégebbi anyagvizsgálati eljárás, amelynek alkalmazása az anyagvizsgáló laboratóriumok megjelenését évszázadokkal megelőzte. A fémek (elsősorban statikus) keménységének vizsgálata a XX. század részletesen kutatott területe volt. A porózus kőszerű anyagok (természetes építőkövek, mesterséges kövek, betonok, habarcsok, kerámiák) keménységének tanulmányozása azonban nemzetközi szinten is hiányterületnek számít napjainkban is. A keménység vizsgálati eljárásokból megkapható eredmények numerikus modellezése szintén kevéssé ismert a porózus kőszerű anyagokra vonatkozóan.
Jelen PhD kutatási program hiánypótló jelleggel olyan laboratóriumi vizsgálatok és numerikus elemzések elvégzését célozza, amelyekben porózus kőszerű anyagok vizsgálata történik statikus és dinamikus keménységvizsgálati eljárásokkal. A kutatási program várható eredményei hozzásegítenek a porózus kőszerű anyagok keménységvizsgálatának és viselkedésének pontosabb megértéséhez és anyagmodellek felépítéséhez.
Jelen PhD kutatási téma művelőjének a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:
- a jelölt tekintse át és elemezze a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat (keménységvizsgálatok és DEM eljárások),
- a jelölt az irodalomkutatás alapján a vizsgálat tárgyát képező, nemzetközi szinten hiánypótló kutatási (laboratóriumi kísérleti és DEM numerikus szimulációs) programot dolgozza ki,
- a jelölt végezze el a laboratóriumi (statikus és DSI keménységmérési) kísérleteket és numerikus szimulációs (DEM) kísérleteket,
- a jelölt dolgozzon ki numerikus eljárást a keménységmérés DEM eljárással történő modellezésére és a modellt verifikálja,
- a jelölt az eredményeket publikálja nemzetközi fórumokon.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Seyam Ahmed Maher (2019/2023/2024)
Gyurkó Zoltán (2015/2018/2021)
Abed Mohammed (2017/2019/2019)
Státusz: 
régi