Hazai talajok megfolyósodási hajlamának vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/13
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
mahler.andras@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A talaj megfolyósodásának veszélye és a veszéllyel szembeni biztonság kérdése több jelentős hazai építmény kapcsán is előtérbe került (például Paksi Atomerőmű).
Bár hazánk szeizmikusan mérsékelten aktív területen fekszik, több történeti feljegyzés is utal korábbi talajfolyósodásra.
A talajok megfolyósodási hajlama becsülhető laboratóriumi vizsgálatok alapján, azonban a laza telített talajokból történő zavartalan mintavételezés nehézségei miatt legtöbbször szondázási (SPT és CPT, SCPT) eredmények alapján értékeljük a talajokat.
Kevés tapasztalat áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi szakirodalomban fellelhető tapasztalati módszerek mennyire alkalmazhatóak megbízhatóan a hazai geotechnikai környezet, illetve a hazánkban feltételezhető rengések esetén.
A PhD téma célkitűzése, hogy vizsgálataival megbízhatóbbá tegye a hazai talajok megfolyósodási veszélyességének értékelését.
Ehhez a következő feladatok elvégzése szükséges:

- A talajfolyósodási hajlam értékelésére szolgáló, a nemzetközi szakirodalomban javasolt módszerek áttekintése, bemutatása és összehasonlítása különböző szempontok alapján.

- A módszerek értékelése a várható hazai alkalmazási területek (például a Paksi Atomerőmű talajfolyósodással szembeni biztonsága) tükrében.

- A korábbi hazai földrengéseknél tapasztalt megfolyósodások tapasztalatainak összegzése, a helyszínek talajviszonyainak értékelése szeizmológiai és geotechnikai szempontból.

- Talajminta-vételezés a korábban megfolyósodott talajrétegekből. Ezeken illetve egyéb reprezentatív mintákon részletes laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása, melynek célja a talaj megfolyósodását okozó körülmények meghatározása.

- A hazai reprezentatív mintákon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a megfolyósodás véges illetve diszkrét elemes modellezési lehetőségeinek vizsgálata.

- A laboratóriumi és terepi vizsgálatok alapján történő talajfolyósodás elemzési módszerek újraértékelése a mérési és modellezési eredmények tükrében.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Pap Miklós (2015/2018/)
Kieu Minh The (2014/2018/)
Bán Zoltán (2014/2018/2022)
Mosallaei Amir (2020/2024/)
Státusz: 
régi