Összetett mellékágrendszeres hullámterek áramlástani és morfológiai folyamatai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/28
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kramer.tamas@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Hullámteres vízfolyásaink, gyakran összetett mellékágas rendszert alkotva, több szempontból is fontos elemei felszíni vizeinknek. Nélkülözhetetlen levezető sávjai a szélsőséges árvizeknek, a főmedernek a hajózás feltételeit célszerű kisvízi állapotban is biztosítania, a mellékágak a különféle vízjárás-állapotokban változatos élőhely-viszonyokat kínálnak, a hullámtereknek pedig többnyire a növénytársulásai képviselnek különleges értéket. A mellékágrendszeres hullámtér-gazdálkodás alapját a hidromorfológiai viszonyok kellő feltárásával, a víz-üledék-növényzet többnyire erősen eltérő tér- és időskálán mozgó kölcsönhatás-folyamatainak fokozott megismerésével tudjuk megteremteni. Ráadásul duzzasztott hullámtereken a széles víztükör folytán a szélhatás is fontos tényezővé válhat, mind áramlás-, mind hullámzáskeltés szempontjából, utóbbi által a sekélyebb részeken ébredő fenék-csúsztatófeszültségen keresztül időnként erősen befolyásolva a fenék menti viszonyokat is. Ebben a tekintetben
alapvető, hogy a víz- és üledékmozgási folyamatokat részletes helyszíni mérésekkel feltárjuk, különféle bonyolultságú numerikus áramlási és üledéktranszport-modelleket alkossunk rájuk, és azokat a mérési eredményeken keresztül illesszük a vizsgált területre. Az elvégzendő kutatás célja és részfeladatai:

- A hullámtéri ágrendszerek dinamikus kapcsolódásainak és vízcsere-folyamatainak feltárása széles vízjárás-skálán, célzott áramlástani és morfológiai mérések végrehajtásával.

- A mellékágrendszeres hullámterek feltöltődési mértékének, térbeli mozaikosságának és időbeli szakaszosságának megismerése talajminták, geodéziai felmérések és morfodinamikai modellezés alapján.

- Modellfejlesztés a növényzeti ellenállás változásaira az árhullám időléptékében, ill. évszakos és szukcessziós léptékben, ennek igazolása terepi adatgyűjtéssel és múltbeli árhullámképek nempermanens modellezésével.

- Modellfejlesztés az áramlás és szél keltette hullámzás fenéknövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálatára, alkalmazása széles duzzasztott hullámtereken, azok nyíltvízi részein.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi