Mélyépítési műtárgyak hatása a földrengéskori talajválaszra

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/43
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
mahler.andras@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A helyi talajválasz elemzése a földrengésmérnökség egyre gyakoribb feladata. Az ilyen számítások rendszerint egydimenziós talajoszlopot feltételezve készülnek, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy az épületek terepszint alatti műtárgyai (pl. pince, cölöpalapozás, résfalak) megváltoztatják a talajkörnyezet merevségi viszonyait valamint annak földrengéskori viselkedését is. A modern véges elemes szoftverekkel lehetséges két- vagy háromdimenziós modelleken is időfüggő, dinamikus vizsgálatok futtatása; ilyen számításokban – jelentősebb futásidő „árán” – már figyelembe vehetők az épület szerkezetei elemei. Ez lehetőséget teremt a szerkezetek helyi válaszspektrumra gyakorolt hatásának numerikus vizsgálatára. 
A földrengések modellezésének nehézsége, hogy a „teher oldal”, a földrengések sokfélesége miatt nagyon változatos, és a talajválaszt a rengés karakterisztikája (erőssége, domináns frekvenciatartományai) erősen befolyásolja. Ennek figyelembevételére korszerű módszer az ún. erősítési függvények meghatározása, melynek segítségével az alapkőzeten, illetve a terepszinten jellemző válaszspektrumok a periódusidő, illetve a gyorsulás mértékének függvényében leírhatók. Egy ilyen függvény meghatározásához számos földrengésszcenárió vizsgálata szükséges, mely egydimenziós eseteben rutinszerűen elvégezhető, sík- vagy térbeli esetben azonban rendkívül időigényes. A kutatás fő célkitűzése, hogy véges elemes vizsgálatsorozatok segítségével meghatározza, hogy az egyes mélyépítési műtárgyak hogyan és milyen mértékben módosítják a szabadfelszínre jellemző válaszspektrumot. Ehhez az alábbi részfeladatok elvégzése szükséges: 
    • helyi válaszspektrum meghatározási módszereinek áttekintése és összegző értékelése;
    • numerikus talajdinamikai vizsgálatokhoz használt anyagmodellek valamint a talaj és a szerkezet kölcsönhatása modellezési kérdéseinek áttekintése;  
    • numerikus vizsgálatsorozat a jellemző hazai talajviszonyok és különböző mélyépítési műtárgyak és földrengésszcenáriók figyelembevételével;
    • eredmények értékelése különös tekintettel arra, hogy miként változnak a felszíni gyorsulások és elmozdulások a szabadfelszíni értékekhez képest.  
A téma meghatározó irodalma: 
1. S. L. Kramer. Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall, 653 pp. (1996)
2. D. Park, Y.M.A. Hashhash. Soil damping formulation in nonlinear time domain site response analysis. Journal of Earthquake Engineering 8(2):249-274
DOI10.1080/13632460409350489 (2004)
3. A. Amorosi, D. Boldini, E. Gaetano. Parametric study on seismic ground response by finite element modelling. Computers and Geotechnics 37, 515-528. (2010)
4. A. Laera, R. B. J. Brinkgreve. Site response analysis and liquefaction evaluation. Plaxis Knowledge base, 42 pp. (2015)
5. G.F. Laurentiu. Contribution to Seismic Ground Response of Improved Foundation Soil. Dissertation TU Graz (2016)
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Geotechnique (WoS/Scopus)
2. Computers and Geotechnics (WoS/Scopus)
3. Periodica Polytechnica Civil Engineering (WoS/Scopus)
4. Science and Technology of Nuclear Installations (WoS/Scopus)
5. Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Z. Bán, A. Mahler, T.J. Katona, E. Győri. Assessment of liquefaction potential based on combined CPT and shear wave velocity measurements using energy concept In: Woojin Lee, Jong-Sub Lee, Hyun-Ki Kim, Dong-Soo Kim (szerk.) Proceedings of 19th International Conference On Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. (2017). pp. 1469-1472.
2. T. J. Katona, Z. Bán, E. Győri, L. Tóth, A. Mahler. Safety Assessment of Nuclear Power Plants for Liquefaction Consequences. Science and Technology of Nuclear Installations 2015: Paper 727291. 11 p. (2015)
3. B Móczár, A Mahler, K Lődör, Z Bán. Back analysis of a sugar silo by 3D finite element method. Plaxis Bulletin 39: pp. 12-17. (2016)
4. A. Szepesházi, A. Mahler, B. Móczár. Three Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavations’ Concave Corners. Periodica Polytechnica Civil Engineering 60:(3) pp. 371-378. (2016)
5. T. J. Katona, Z. Bán, A. Mahler.  Comparison of empirical liquefaction potential evaluation methods. Pollack Periodica 11(1) pp. 55-66 (2016)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. A. Szepesházi, A. Mahler, B. Móczár. Three Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavations’ Concave Corners. Periodica Polytechnica Civil Engineering 60:(3) pp. 371-378. (2016)
2. T. Kieu Minh, A. Mahler. A Study on the Relationship Between Matric Suction and the Void Ratio and Moisture Content of a Compacted Unsaturated Soil. Periodica Polytechnica Civil Engineering OnlineFirst paper 11974 (2018)
3. T. J. Katona, Z. Bán, E. Győri, L. Tóth, A. Mahler. Safety Assessment of Nuclear Power Plants for Liquefaction Consequences. Science and Technology of Nuclear Installations 2015: Paper 727291. 11 p. (2015)
4. Pap M., Mahler A., Nehme S. G. A betonokban történő vízmozgás vizsgálata és modellezése. Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat 17:(3) pp. 56-63. (2015)
5. Móczár B., Mahler A., Lődör K. Kaposvári cukorgyári siló süllyedéseinek back analízis vizsgálata geotechnikai 3D modellezéssel Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat 17:(2) pp. 41-47. (2015)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Pap Miklós (2015/2018/)
Kieu Minh The (2014/2018/)
Bán Zoltán (2014/2018/2022)
Mosallaei Amir (2020/2024/)
Státusz: 
elfogadott