Hullámfelfutás számítása numerikus módszerekkel

Rövid leírás: 

Tavak partvédő műveinek, illetve domb- és síkvidéki tározók gátkorona szintjének tervezésekor figyelme veendő a tóban, illetve tározótérben kialakuló hullámzás hatása is. Kellően nagy vihar esetén, a szél hatására akár több deciméteres hullámok is kialakulhatnak, melyek alultervezés esetén akár a műtárgy meghágását is eredményezhetik. A tervezés során a potenciálisan kialakuló hullámmagasságokat illetve azok rézsűhajlástól függő felfutását klasszikusan szabványokban meghatározott, tapasztalati összefüggések alapján becsülhetjük.

A kutatás keretein belül kidolgozásra kerülne egy numerikus modellezésen alapuló módszertan, mellyel a szél hullámgerjesztő hatása, valamint a hullámok felfutása is jóval pontosabban becsülhetővé válna, ezzel elősegítve költséghatékonyabb, egyszersmind biztonságosabb műtárgyak tervezését és építését. A szél hullámkeltő hatását spektrális hullámzásmodellel vizsgálnánk, mely képes figyelembe venni a szél tér- és időbeli egyenlőtlenségeit, valamint a térben változó mederdomborzati viszonyokat is. A hullámok parti rézsűre való felfutását a víz és a levegő fázist egyaránt leíró, 3D áramlásmodellel vizsgálnánk, mellyel lehetőség van a rézsű környezetében kialakuló komplex hidrodinamikai viszonyok részletes leírására, sőt akár a megtörő hullámok eróziós hatása is számszerűsíthetővé válik.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma