A területhasználat változás hatása a hidrológiai viszonyokra

Rövid leírás: 

A felszínborítás meghatározó jelentőséggel bír a hidrológiai körforgás elemeire. Európai viszonylatban 1990 óta van megbízható, egységes térbeli információ a területhasználati viszonyokról: ez a néhány évente felülvizsgált Corine Land Cover adatbázis. Nagy előrelépést jelentett a NÖSZTÉP Ökoszisztéma Alaptérkép kidolgozása, amely hazai viszonyok között a Corine-nál jobb térbeli és tematikus felbontással ad információt a felszínborítási viszonyokról. A TDK munka célja, hogy a Corine adatbázis 1990-es, 2000-es, 2006-os, 2012-es és 2018-as változatai, valamint a Nösztép alaptérkép segítségével vizsgálja a lefolyási viszonyok alakulását egy hazai kisvízfolyás vízgyűjtőjén. Alkalmazandó módszertan: hidrológiai modellezés.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma