Dr. Somlyódy László

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 3713

E-mail:

somlyody.laszlo@epito.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 45/3.

Kutatási terület:

Áramlás, transzport és vízminőség felszíni vizekben, eutrofizálódás, vízüledék kölcsönhatás, hőszennyezés, szennyvíztisztítás, árvízi szabályozás, tápanyaggazdálkodás, az éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai, rendszerelemzés, modellezés és döntéstámogató rendszerek, stratégiai elemzések, vízminőségszabályozás, víz- és környezetgazdálkodás.

Életrajz:

 

Született: 1943, Kecskemét

Végzettség, tudományos fokozat:

 • (1998) az MTA rendes tagja
 • (1990) az MTA levelező tagja
 • (1985) a műszaki tudomány doktora (Sekély tavak vízminőségszabályozása)
 • (1978) a műszaki tudomány kandidátusa (Vízfolyásokban végbemenő szennyvízelkevedés vizsgálata az anyagáramvonal fogalmának bevezetésével)
 • (1973) egyetemi doktori fokozat (Axiálventilátorok tervezése és jelleggörbeszámítása), BME Gépészmérnöki Kar, Áramlástan Tanszék
 • (1967) okleveles gépészmérnök, BME Gépészmérnöki Kar, Áramlástechnikai ágazat

Nyelvtudás:

 • német (középfok)
 • angol (középfok)
 • orosz (alapfok)

Munkahely:

 • (1992-) BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki (korábban Vízellátás-Csatornázás) Tanszék - egyetemi tanár, tanszékvezető, professzor emeritus
 • (1992-1996) International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) - programvezető
 • (1980-1982) International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) - kutató
 • (1972-1994) Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (VITUKI) - tudományos munkatárs, főmunkatárs,  tanácsadó, igazgató, főigazgató és kutató professzor
 • (1967-1973) MTA Áramlástechnikai  Munkaközösség, BME Áramlástan  Tanszék -  tudományos segédmunkatárs, majd tanársegéd
 • (1967-1972) Szellőző Művek - kutató mérnök

Szakmai tevékenység, tagságok:

 • OMFB Plénum tagja (1991-1993)
 • Országos Környezetvédelmi Tanács tagja (1996-2000)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság tagja (1995-2001) és alelnöke (1998-2001)
 • Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke (1998-)
 • NKFP programtanács társelnöke (1999-2003)
 • MTA Műszaki Tudományok Osztály elnöke és az Elnökség tagja (1999-2005)
 • több MTA bizottság tagja (a víz és a környezet területén)
 • Magyar Mérnök Kamara tagja (2000-)
 • Magyar Mérnök Akadémia tagja (2002-)
 • Tudomány és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület (4T) elnöke (2001-2006)
 • Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK) tagja (2001-2006)
 • International Water Association (IWA) elnöke (2004-2006), előtte elnöke (1998-2002)
 • EU Global Change External Advisory Committee tagja (2001-)
 • European Environmental Agency Scientific Committee elnöke (2006-)
 • Stockholm Industrial Water Price Selection Committee tagja (2001-2006)
 • Stockholm World Water Week Scientific Committee (2006-)
 • External Advisory Panel to the Public Utility Board in Singapore (2006-)
 • UN World Water Assessment Technical Advisory Committee (2007-)
 • European Science Foundation (1996)
 • International Water Academy (1998)
 • European Academy of Sciences and Arts (2000)

Ösztöndíj, kitüntetés:

 • 2015 - Dunbar-díj
 • 2010 - A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
 • 2010 - Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíja
 • 2009 - Hazám-díj
 • 2007 - Környezetvédelmi felsőoktatásért díj
 • 2006 - Árvízvédekezésért díj
 • 2002 - Széchenyi díj
 • 2002 - Deák Ferenc kutatási díj
 • 1999 - Gábor Dénes díj
 • 1998-2001 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1986 - Vitális díj
 • 1985 - Kiváló munkáért
 • 1973 - WHO/UNDP  ösztöndíj, NSzK (3 hónap)

Oktatási gyakorlat:

 • nappali képzés: Környezetmérnöki alapok, Vízminőség-szabályozás, Környezeti rendszerek modellezése
 • posztgraduális képzés: Korszerű vízminőség-szabályozás és modellezés

Publikációk:

MTMTScopusPublonsGoogleScholarResearchGate