V-HÍD ÖSZTÖNDÍJ

Elsődleges fülek

Pályázat

 

V-HÍD AKADÉMIA ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM NAPPALI TAGOZATOS ÉPÍTŐMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE
 
A magyarországi vasútépítés piacvezető szereplője, a V-Híd Zrt. ösztöndíj pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának alapszakos és mesterszakos hallgatói számára.
 
A V-Híd csoport nagyvasúti beruházások teljeskörű megvalósítását végzi. Küldetése a vasúti infrastruktúra korszerűsítése. Komplex szolgáltatást nyújt nem csak a magyar vonalhálózaton, de akár Európa más országaiban is a tervezéstől egészen a kivitelezésig. A megrendelések magas száma és mérete miatt ma már több mint 1000 főt foglalkoztat, a további növekedés pedig folyamatos. Munkája rendkívül speciális, ezért igyekszik a korszerű gépek mellett a lehető legjobb szakembereket foglalkoztatni.
 
 
A PROGRAM CÉLJA
 
A program a tehetséges és rátermett építőmérnök hallgatók támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése és gyakorlati ismereteik bővítése érdekében jött létre. A hallgatók mellé mentorokat jelölünk ki, akik szakmai tapasztalataikkal segítik a közös munkát. A pályázati időszak alatt a V-Híd Zrt. heti 8 órás feladatot biztosít hibrid munkavégzésben. A támogatás 1 évre szól, melyet pályázati úton lehet elnyerni. A benyújtott pályázatokat egy, a V-Híd Zrt. képviselőiből és a BME Építőmérnöki Karának oktatóiból álló Szakmai Bizottság bírálja el.
A Szakmai Bizottság összesen 4 hallgatót részesít ösztöndíjban.
 
 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
 
A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 28.
 
A pályázatokat a Szakmai Bizottság várhatóan 2023. szeptember 11-én bírálja el, majd az eredményről minden pályázót e-mail-ben értesítünk.
A programban az a hallgató vehet részt, aki a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel és akit a pályázata alapján a Szakmai Bizottság kiválaszt.
 
 
A pályázónak ezen feltételeknek szükséges megfelelnie:
  • aktív hallgatói jogviszony a BME Építőmérnöki Karán;
  • alapszakos 3. vagy 4. éves, vagy mesterszakos hallgató;
  • legalább 3.4 halmozott súlyozott tanulmányi átlag;
  • mintatanterv szerint alapképzésen az 1., 2. és 3. félévekben eloírt törzstárgyak teljesítése;
  • hiánytalan pályázat benyújtása.
 
A pályázatok kötelezo tartalmi eleme:
  • Neptun rendszerből lekért leckekönyv másolata
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • meglévő vagy folyamatban lévő TDK dolgozat,
  • megjelent vagy megjelenés alatt álló szakmai publikáció,
  • demonstrátori, illetve szakkollégiumi tevékenység,
  • releváns szakmai gyakorlat vagy tapasztalat
 
A pályázatokat oktatas@vhidcsoport.hu e-mail címre elektronikus úton szükséges benyújtani:
2023. augusztus 28. 23:59-ig.
 
 
A támogatott hallgatókat havi bruttó 200.000 Ft ösztöndíj illeti meg.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
 
További információkért kérjük, vedd fel a kapcsolatot kollégáinkkal:
Lex Viktória (lex.viktoria@vhid.hu)
Hock Benedek (hock.benedek@vhid.hu)