Felszíni vizekben kockázatot okozó szennyezőanyagok mérése és modelezése

Short description: 

A téma egy nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatáshoz kapcsolódik, melynek célja a Duna vízgyűjtő szintjén vizsgálni egyes veszélyes, a vízi környezetre ártalmas mikroszennyezők sorsát.

A folyamatok megismeréséhez egy éves mintavételi program kerül megvalósításra, melyeket részben hazai mintavízgyűjtőkön végzünk. A mérések többféle közegekből (folyóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, talaj) történnek. A mérési adatok kiértékelését követően a mintaterületekre anyagforgalmi modelleket építünk.

A TDK téma kapcsolódhat a mérési és a modellezési részhez is, a konzulenssel történő egyeztetést követően.

További információk:

https://vkkt.bme.hu/danubehazard

 

Consultant(s): 
Suggested level: 
BSc level
MSc level