Kőzetkörnyezetben kialakított üregek mérnökgeológiája

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/A2
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A nemzetközi trendeket követve a hazai mélyépítésben is egyre gyakrabban épülnek
kőzetkörnyezetbe vágott üregek, alagutak, mélygarázsok. További problémát jelent a már meglévő
üregek, pincék felszakadása, amely részben a kőzetkörnyezet tulajdonságait nem kellő mértékben
figyelembe vevő tervezésnek, részben a földtani folyamatoknak vagy a külső hatásoknak köszönhető.
A kutatási téma az ilyen kockázatok mérséklését és a leghatékonyabb mérnökgeológiai felvételi és
elemzési módszerek bemutatását kívánja megadni.

A kutatás során a leggyakoribb hazai kőzetváltozatokban kialakítandó üregrendszerek vizsgálata a cél.
A munka három főbb fázisból áll, egyrészt a kőzetek laboratóriumi kőzetfizikai paramétereinek
meghatározásából, másrészt egyes kiválasztott helyszíneken a kőzettestek tagoltsági jellemzőinek és
kőzettest tulajdonságainak elemzéséből, harmadrészt az így kapott laboratóriumi és helyszíni adatokat
- mint input paramétereket felhasználva - mérnökgeológia modell alkotását és a kőzetkörnyezet
számítógépes elemzését foglalja magába. A laboratórium elemzések közül a kőzetek szilárdsági és
vízérzékenységi paramétereinek meghatározására a tanszék akkreditált kőzetvizsgáló
laboratóriumában kerül sor. A helyszíni elemzéseket az éppen futó mélyépítési projektek kapcsán
jelölnénk ki, amely a téma gyakorlati vonatkozására utal és az eredmények várható hasznosítása
szempontjából is jelentős. Az adott kőfelületeken és kőzetkörnyezetben tagoltsági elemzéseket,
estelges helyszíni szilárdság méréseket végezne a doktorandusz. Mindezen eredmények, a nemzetközi
szakirodalom és együttműködés alapján mérnökgeológiai kőzetmodellek készülnének a tanszéken
rendelkezésre szoftverek segítségével. A kutatás fontos része a kőzetfizikai input paraméterek
hatásának vizsgálata az állékonysági számításokban. A tervezett vizsgálatsorozat választ adhat a
jövőben elkészítendő hazai mélyépítési műtárgyak és a kőzetkörnyezet várható viselkedésének
megértéséhez és a kölcsönhatások elemzéséhez.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi