Komplex mérnökgeológiai vizsgálatok a Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló építése során

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/13
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A Bátaapáti telephely a Mecsek-hegység keleti részén helyezkedik el, földtani szempontból a Mórágyi
röghöz tartozik. A falu határában mélyülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolót a
Mórágyi Gránit Formációba tartozó változatos összetételű mélységi magmás és helyenként telér
kőzeteket magába foglaló paleozoós összletbe építik meg. A kutatási munka a Bátaapátiban
létesítendő kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló mérnökgeológiai feldolgozását célozza
meg. A területen dolgozó MECSEKÉRC Zrt. támogatásával készülő kutatás egyrészt terepi, másrészt
laboratóriumi vizsgálatokat és számítógépes elemzéseketfoglal magába.

A helyszínen végzett mérnökgeológiai-geotechnikai monitoring-vizsgálatok a következő elemekből
állnak: extenzométeres mérések, kőzethorgony-húzótesztek, inklinométeres mérések, automatikus
deformációs monitoring, konvergencia mérések.

A doktori téma keretén belül tevékenységben a következő részterületek vizsgálta szerepel kiemelten:

- A jelenleg, a vágat- illetve fúrások dokumentálásakor alkalmazott mérnökgeológiai-geotechnikai
dokumentálási módszerek áttekintése. A módszerek finomítása, és amennyiben lehetséges a könnyebb
és hatékonyabban vágat- és fúrás dokumentáció kidolgozása.

- A lejtősaknákban működő mérnökgeológiai-geotechnikai monitoring rendszer elemeinek és
eredményeinek komplex elemzéseés értékelése.

- Az in-situ kőzetfeszültség mérések eredményeinek elemzése és komplex feldolgozása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi