Hidrogeológia

Tanszékünk kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vízáramlásokkal kapcsolatos kutatásra. Hazánk ivóvízellátásának több, mint 90%-át felszín alatti vízkészleteink biztosítják parti szűrésű, karsztos és rétegvizes vízbázisokból. Az ivóvíz-szolgáltatás mellett a réteg- és karsztvizeink gyógyászati és rekreációs célokat is szolgálnak, valamint újabban a termálvizek energiaellátásban betöltött szerepe is előtérbe került. Páratlan felszín alatti vízkészletünk mennyiségi és minőségi védelméhez szükség van a célirányos kutatásokra, melyek a készletek meghatározására és megóvására, fenntartható hasznosítására irányulnak. A felszín alatti vízmozgás minél jobb megismeréséhez terepi- és laboratóriumi- valamint numerikus vizsgálatokat végzünk.

 

A terepi vizsgálataink során zömében próbaszivattyúzást, felszín alatti vízszintek monitoringját, forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálatát végezzük. Ennek kiemelt részét képzi a Dunántúli-középhegységben a karsztvízszintnívó alatti bányászat megszűntével a vízadó visszatöltődésének vizsgálata. A vízszint emelkedésével már elapadt vagy teljesen új források fakadnak, melyek nemcsak az esetlegesen érintett építmények, de a vízellátás szempontjából is fontosak lehetnek. Ezen felül részt veszünk a budapesti Molnár János-barlanghoz köthető interdiszciplinális kutatásban is. A barlangi járatokban áramlásmérővel és nyomjelzővel detektáljuk a vízmozgás irányát és nagyságát, emellett mérjük a kifolyó hozamot és a vízszinteket, és megfigyeljük a barlangrendszerbe érkező csepegő víz minőségét és mennyiségét.

 

Egy karsztvízszint figyelő kút leszívás-visszatöltődés ábrája a Dunántúli-középhegységben.

 

Molnár-János barlangrendszer a Malom-tó és a Kessler-terem közötti szakaszon.

 

Laboratóriumunkban több szivárgáshidraulikai kisminta segíti a terepen sokszor nehezen, hiányosan vagy egyáltalán nem mérhető jelenségek vizsgálatát. A tanszék korábbi kismintamodellezéséhez kapcsolódóan próbaszivattyúzás-méréseket végzünk laboratóriumi körülmények között, melyek alkalmasak szivárgáshidraulikai és kúthidraulikai összefüggések feltárására. Modellek segítségével vizsgálni tudjuk a gátakban, árvízvédelmi töltésekben kialakuló vagy alattuk végbemenő szivárgás minőségi és mennyiségi jellemzőit.

 

Próbaszivattyúzáskor kialakuló leszívási vízfelszín mérése piezométerekkel.

 

Gáttest szivárgáshidraulikai vizsgálata.

 

Fontosnak tartjuk mind a terepi, mind a laboratóriumi méréseket analitikus és numerikus vizsgálatokkal igazolni és segítségükkel további fontos információkat nyerni. A Molnár János-barlangról készített numerikus modell fejlesztésével becslést adhatunk a hálózatban mozgó teljes vízkészletről, a próbaszivattyúzások szoftveres elemzése a vízadó réteg fontos paramétereiről szolgáltat adatokat, és lehetőségünk nyílik a nemlineáris felszín alatti áramlás vizsgálatára is.

 

Szivattyúzás vízszintekre gyakorolt hatásának szimulálása numerikus modellel.

 

Gáttesten átszivárgás szimulálása numerikus modellel.