Szakértés

Tanszékünk fő kutatási és szakmai tevékenysége az alábbi szakterületeket öleli fel:

Folyami hidraulika

Folyók hidraulikai és hidrológiai vizsgálatai 1D, 2D és 3D numerikus áramlástani modellezéssel, illetve korszerű műszerekkel végzett terepi méréseken keresztül. Tevékenységünk kiterjed többek között:

 • - árvízi levezetőképesség meghatározása,
 • - árvízi veszélytérképezés,
 • - hullámteres vízfolyások elöntési folyamatainak modellezése,
 • - hordaléktranszport-számítások,
 • - szennyezőanyagok elkeverdése,
 • - műtárgy hidraulikai számítások és kisminta-modellvizsgálatok.

 

Tavi hidraulika

Tavak hidraulikai és hidrológiai vizsgálatai numerikus áramlástani modellezéssel, illetve korszerű műszerekkel végzett terepi mérésekkel.

Tevékenységünk kiterjed többek között:

 • - sekély tavak vízmozgásának és vízcsere-folyamatainak feltárása,
 • - vízkészlet-változások meghaározása,
 • - szél hatására kialakuló vízszint-ingadozások meghatározása,
 • - szél keltette hullámzás becslése,
 • - üledékvándorlás számítása,
 • - tavak hő és energiaháztartási folyamatainak számítása. 

 

Hidrogeológia

Tevékenységünk kiterjed többek között:

 • - Mélyépítési tervezést, illetve állagmegóvást segítő hidrogeológiai szakvéleményezése (mélygarázsok, közművek, támfalak),
 • - üregekkel tagolt történelmi városok vízháztartásának vizsgálata, beszivárgás számítási módszerek gyakorlati alkalmazása,
 • - barlangok, üregek hidrogeológiai vizsgálata,
 • - Budai Vár földtani-és épített környezetének állandó szakértése,
 • - próbaszivattyúzások végrehajtása és kiértékelése a mérnöki létesítmények speciális sajátosságaihoz alkalmazkodva,
 • - talajvízhidraulikai számítások.

 

Jelenleg elérhető műszerparkunkról ide kattintva tájékozódhat.

 

REFERENCIÁINK

2020

A Dráva-folyó 0-236 fkm-ek közötti szakaszán jelentkező medersüllyedés okainak feltárása (Megbízó: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

A Dráva-folyó 0+000-236+000 fkm közötti szakaszán jelentkező medersüllyedés megállítási lehetőségeinek elemzése (Megbízó: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

A Paksi Atomerőműből származó felmelegített hűtővíz dunai elkeveredési viszonyainak elemzése a Paks II. Atomerőmű tervezésének támogatásához (Megbízó: Miniszterelnökség)

 

2019

A Galvani út vonalában építendő Új Duna-hídhoz kapcsolódó számítógépes áramlástani vizsgálatok elvégzése (Megbízó: CÉH Zrt.)

Budapest Déli Városkapu Fejlesztés keretében megvalósítandó projektek programalkotása, tervezési folyamata, kivitelezés előkészítése során szükséges vízgazdálkodási szakértői tevékenység ellátása (Megbízó: Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.)

Dráva hordalékmérés és tanulmány készítése (Megbízó: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

Hidromorfológiai alapú élőhely vizsgálat szimulációs alapú eljárásának kidolgozása (Megbízó: MTA-ÖK)

Kisvízhozamok statisztikai vizsgálata és kapcsolódó hidrodinamikai modellezés a Paksi Atomerőmű környezetében (Megbízó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

 

2018

A Mosoni-Duna torkolatának kivitelezéséhez kapcsolódó műtárgyhidraulikai vizsgálatok (Megbízó: SBS Komir Kft.)

A Tisza-völgyi árapasztó rendszer részét képező közép-tiszai tározók kapuinak nyitása során kialakuló áramlások modelleze (Megbízó: VIZITERV CONSULT Kft.)

 

2017

A Balatonfüredi Yacht Club tervezett kikötőbővítésének áramlástani és üledékdinamikai hatásai (Megbízó: TÉR-TEAM Kft.)

A „Balatonfüredi Megállópont” kikötőépítés áramlástani hatásai a Club Hotel Füred szomszédos partszakaszára (Megbízó: INGA KETTŐ Kft.)

Proactive Lajta/Leitha Flood Risk Management, Szükségtározás és mederbeli levonulás elemzése (Megbízó: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

A fertőrákosi kikötő tervezett fejlesztésének áramlástani hatásai, szakvélemény. (Megbízó: Tér Team Kft)

 

2016

A Városligeti-tó vízminőségének javítása, szakvélemény (Megbízó: Városliget Zrt.)

A Mosoni-Duna torkolatához tervezett vízszintszabályozó műtárgy áramlástani és morfológiai vizsgálata, tervezést megalapozó szakértői tanulmány (Megbízó: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

Folyami lebegtetett hordalékmonitoring módszertani megalapozása (Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság)

Talajvíz felmérése Budapesten (Megbízó:FCSM Zrt, Főmterv Zrt.)

Kiscelli Múzeum térségének mérnökgeológiai és hidrogeológiai vizsgálata (Megbízó: Magyar Nemzeti Múzeum)

Úszómű-megvalósítási tanulmány (Vízépítési és hidro­morfológiai feladatok), szakértői tanulmány

 

2015

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, Megalapozó hidrodinamikai vizsgálatok (Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság)

A Velencei-tavi partfal rehabilitációjának előkészítését megalapozó hidrodinamikai vizsgálatok (Megbízó: VIZITERV Consult Kft.)

Nagyvízi mederkezelési tervek modellvizsgálatai (Megbízó: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, ill. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

 • - Duna (Szaptól Dömösig, 3 tervezési egység),
 • - Rába (Szentgotthardtól Győrig, 4 tervezési egység),
 • - Mosoni-Duna,
 • - Mura,
 • - Répce-árapasztó,
 • - Rábca,
 • - Körös-völgy,
 • - Maros

 

Hidrogeológiai szakvélemény a Törökkerti szivárgó-rendszer (úgynevezett Víztelenítő mű) működéséről illetve esetleges átépítéséről (Megbízó: Főmterv Zrt.)

Pomáz vízrendezési tanulmánytervéhez hidrogeológiai szakvélemény (Megbízó: Kész Tervező Kft.)

Hidrológiai szakvélemény Vásárosnamény talajvíz viszonyairól

 

2014

A mértékadó árvízszintek országos felülvizsgálata (Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság)

Hidrodinamikai modellel végzett előrejelző számítások a Dráva és Mura folyókra a 2014. szeptemberi árvíz idején (Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság)

A Marina Fűzfő kishajó-kikötő hullámtörő mólójának áramlástani és üledékdinamikai hatásai (Megbízó: Master Invest Hungary Kft.)

Duna Sződliget környéki (1672-1676 fkm szelvények közötti) szakaszának természetvédelmi célú átalakítását megalapozó vizsgálatok terepi mérésekkel és számítógépes modellezéssel (Megbízó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)

Az Eger-patak hidraulikai és hidrológiai vizsgálata, a felszíni vízkészletek várható változásából adódó módosulások az éghajlatváltozás hatására (Megbízó: Eszterházy Károly Főiskola)

Szerencsi pince vizesedési vizsgálata (Megbízó: MISZK)

 

2013

A Duna mértékadó árvízszintjének felülvizsgálata (Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság)

Numerikus modellezéssel támogatott nagyvízi mederkezelési mintaterv készítése a Duna Pilismarót környéki szakaszára, szakértői tanulmány (Megbízó: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

„KNOCH” Leonardo project: A numerikus modellezés alapjai és alkalmazások a hazai gyakorlatban, (egynapos kurzusok)

A Feneketlen-tó térségének átfogó hidrogeológiai vizsgálata (Megbízó: Főkert Zrt.)

 

2012

A Lajta-völgy 1D-2D árvízi modellezése. Lajta-CEFRAME projekt – Lajta folyó árvízi veszély- és kockázati térképezése.(Megbízó: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

Tisza-Maros folyók Szeged város közigazgatási területére eső hullámterének hidromechanikai vizsgálata, kétdimenziós numerikus modellvizsgálatok (Megbízó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

Csongrád belterületi folyószabályozási művek hatása a Körös-toroki strandra, szakértői jelentés (Megbízó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)