Diploma és TDK témák

TDK dolgozat címe Tanszék Konzulens(ek) Javasolt képzés
A Balaton hullámzásának numerikus modellvizsgálata a Keszthelyi-öböl példáján Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Homoródi Krisztián BSc téma
A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás
A Duna mederanyag jellemzők térbeli és időbeli változásainak vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma
A Dunántúli-középhegység bányavíz kitermelésének hidrogeológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
A hullámtéri hordaléklerakódás dinamikája Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor BSc téma
A mangroveerdők hullámzást csillapító hatásának vizsgálata laboratóriumi és numerikus módszerekkel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor, Grivalszki Péter BSc téma
A Margitszigeti vízbázis történeti és hidrológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza BSc téma
A Molnár János-barlang hidrogeológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza, Farkas Dávid BSc téma
A nyíregyházi Sóstógyógyfürdő komplex vízminőségi és szivárgáshidraulikai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Farkas-Karay Gyöngyi, Musa Ildikó BSc téma
Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás, Dr. Homoródi Krisztián
Archív csapadék adatok digitalizálása modern eszközökkel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Zsugyel Márton, Dr. Homoródi Krisztián, Biró-Szilágyi Mariann junior téma (elsőéves BSc)
Árvízvédelmi töltések szivárgás- és állékonyságvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi, Dr. Hajnal Géza BSc téma
Az 1838-as pesti jeges árvíz kárelemzése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Az Által-ér völgy árvízi biztonságának növelése a tavak üzemrendjének vizsgálatával Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Buzgárok kialakulásának laboratóriumi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Csapadékesemények próbaszivattyúzásra gyakorolt hatásai Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Duna mederanyagának fagyasztásos és CT vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Ermilov Alexander Anatol, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Folyami élőhelyek vizsgálata változékony vízi környezetben Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Füstös Vivien junior téma (elsőéves BSc)
Folyami medermorfológia és hőháztartás kapcsolatának vizsgálata / Investigating the effect of bed morphology on rivers’ heat budget Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Török Gergely MSc téma
Folyamok szabályozásának sematizált morfodinamikai hatásvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma
Folyók mederanyagának vizsgálata kép alapú eljárásokkal Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma
Folyószabályozási műtárgy okozta mederváltozás közelítése 1D modellezés segítségével Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma
Görgetett hordalékmérési eljárások elemzése a magyarországi Felső-Dunán Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának számítógépes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma
Hajók keltette hullámok vizsgálata drónfelvételek alapján Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Krámer Tamás BSc téma
Hazai nagy tavak vízjárása és vízmérlege az éghajlatváltozás fényében Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Nagy Eszter Dóra BSc téma
Hullámfelfutás számítása numerikus módszerekkel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Homoródi Krisztián BSc téma
Hullámzás nádasbeli csillapodásának vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Biró-Szilágyi Mariann, Dr. Homoródi Krisztián, Dr. Krámer Tamás junior téma (elsőéves BSc)
Kikötőkben kialakuló hullámjelenségek vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Homoródi Krisztián, Dr. Krámer Tamás, Biró-Szilágyi Mariann junior téma (elsőéves BSc)
Kis és közepes vízfolyások csapadék-lefolyás eseményeinek átfogó elemzése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Nagy Eszter Dóra junior téma (elsőéves BSc)
Komplex szabadfelszínű áramlások fizikai- és numerikus modellezése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Kúthidraulikai vizsgálatok kisminta- és numerikus modellezéssel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata eltérő hordalékjellemzőjű folyók találkozásánál Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Pomázi Flóra BSc téma
Makroműanyagok vándorlásának vizsgálata folyókban / Analysis of macroplastic transport in rivers Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor BSc téma
Mérnöki megoldások folyópartok emberközeli kialakítására Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor junior téma (elsőéves BSc)
Sarkantyúk közötti terület hordalékvisszatartó hatásának vizsgálata terepi mérések alapján / Field measurement-based investigation of sedimentation in groin fields Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely, Pomázi Flóra, Ermilov Alexander Anatol, Dr. Baranya Sándor BSc téma
Sarkantyúk okozta morfodinamikai változások vizsgálata 3D numerikus modellezés segítségével / Investigation of the morphodynamic effects of wing dams by means of 3D numerical modeling Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely MSc téma
Sekély tavak napi ciklusú hőmérsékleti rétegződésének alakulása az éghajlatváltozás hatására Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter BSc téma
Szél keltette vízcsere a Balaton és a Nagy-Berek között Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma
Talajfizikai paramétereket tartalmazó adatbázis értékeinek igazolása helyszíni mérések segítségével, csapadék-lefolyás modellezés esetén Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Nagy Eszter Dóra BSc téma
Tavi vízlengés vizsgálata hanggá alakítással Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma
Természetes partél-változások térinformatikai feldolgozása egyes jellemző, magyarországi folyószakaszokon Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Dr. Krámer Tamás, Dr. Török Gergely MSc téma
Tóparti védőműveket érő hullámzás vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Homoródi Krisztián, Dr. Krámer Tamás, Biró-Szilágyi Mariann junior téma (elsőéves BSc)
Turbulens keveredés sekély tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter
Villámárvíz előrejelzés lehetőségei hazai kis vízgyűjtőkön Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Nagy Eszter Dóra BSc téma
Villámárvízi hozamok képfeldolgozáson alapuló becslése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma